top of page

netværk og kapacitetsopbygning

Logo uden logoer.png

For at styrke det interne samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer i Danmark om spørgsmål vedrørende EU’s charter om grundlæggende rettigheder, demokrati og retsstatsprincippet vil Fundamental Rights Initiative arbejde for at styrke og understøtte eksisterende danske netværk samt tilbyde træning, sparring og oplysning om lovgivningsprocessen og CSO-engagement i EU-processer. Dette spor vil fokusere på både store og små civilsamfundsorganisationer og græsrods-, aktivist- og ungdomsorganisationer – så længe fællesnævneren er fundamentale rettigheder, demokrati og civilsamfundets råderum.
 

Vi arbejder for at styrke netværk inden for demokrati- og rettighedsdagsordenerne i civilsamfundet og med andre aktører og stakeholders. Ved at styrke den interne koordination og samarbejdet omkring vigtige rettighedsspørgsmål kan vi som samlet civilsamfund eller i netværk lære af hinanden og støtte hinanden på tværs af dagsordener. Vi vil løbende invitere til netværksaktiviteter, både inden for og på tværs af konkrete dagsordener.
 

Samtidig vil vi arbejde for at kapacitetsopbygge på rettigheds- og demokratiområdet. Det betyder, at vi løbende vil invitere til læringssessioner inden for konkrete temaer, som tilsammen kan styrke civilsamfundets position på rettighedsområdet. Vi vil særligt fokusere på at gøre opmærksom på de muligheder, som EU’s politikker og redskaber byder på, når civilsamfundet arbejder med fundamentale rettigheder.
 

På denne side kan du læse reportager fra vores aktiviteter, finde kommende events og blive klogere på rettighedsdagsordenen i Danmark og Europa.

Logo_alm_hvid.png
DK-GF-logo_hvid.png

”De, der har færrest rettigheder, er typisk også dem, der har mindst adgang til beslutningsrummene, mindst opmærksomhed i den offentlige samtale, og mindst at skulle have sagt i de politiske debatter. Derfor har brede, samlende, tværfaglige initiativer, der har fokus på rettigheder på tværs af samfundet, på tværs af minoritetsgrupper, en kæmpestor værdi.”

vær med

Ingen events i øjeblikket

tidligere events

kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte demokratirådgiver, Xenia Due, hos Nyt Europa på xenia@nyteuropa.dk eller projektleder, Nina Falkesgaard Sørensen, hos Globalt Fokus på nfs@globaltfokus.dk.

FRi er medfinansieret af EU og en del af Citizens, Equality, Rights and Values Program (CERV).
CERV har til formål at beskytte, fremme og skabe opmærksomhed omkring EU’s grundlæggende rettigheder og værdier ved at støtte lokale, regionale og/eller nationale civilsamfundsorganisationer
og øge deres kapacitet og derved styrke implementering og brugen af EU’s Charter for grundlæggende rettigheder såvel som retsstatsprincipper og demokrati i EU. 

EN-Funded by the EU-PANTONE.png
bottom of page