top of page
DSC04670-1.jpg

ny økonomi

Hos Nyt Europa er vi interesserede i at bidrage til debatten om, hvordan og hvorfor det nuværende økonomiske system skaber miljømæssig og social uretfærdighed, og hvordan systemet skal ændre sig, så vi opnår et sikkert og retfærdigt samfund inden for de planetære grænser. Derfor har vi siden 2021 arbejdet på forskellige aktiviteter, der sætter fokus på alternative økonomiske tankegange og perspektiver, der udfordrer den klassiske neoliberale økonomiske forståelse.

I Europa har der de seneste år været en eskalering af flere kriser, herunder klima- og biodiversitetskrisen, voksende uligheder og økonomisk usikkerhed, omsorgskrise, energikrise og høj inflation. Hvis man spørger en hurtigt voksende bevægelse af ”beyond growth” stemmer (der også går under andre engelske begreber som postgrowth, degrowth, wellbeing economy), hænger kriserne sammen og baserer sig på vores nuværende økonomiske system, der bygger på en tankegang om konstant stigende økonomisk vækst, hvor stigning i BNP er den vigtigste målestok for fremgang og velfærd.

 

Hvis den grønne og retfærdige omstilling af Europa skal være vellykket, kønsretfærdig og i overensstemmelse med menneskelig værdighed og menneskerettigheder globalt, er det relevant at se udover BNP som målestok, og i stedet sigte mod andre pejlemærker, der sikrer et godt liv for alle uden at overskride de planetære grænser.

 

Tesen om, at vi som samfund skal stræbe efter konstant stigende økonomisk vækst på en begrænset planet, bliver for tiden særligt udfordret af forskere, civilsamfundsbevægelser og tænketanke, både i Danmark og globalt, der kommer med seriøse bud på nye økonomiske forståelser, modeller og systemer. Derudover er Finland, Island, New Zealand, Skotland og Wales gået sammen i et Wellbeing Economy Governments (WEGo) partnerskab hvor politiske redskaber bliver udviklet og testet.

 

Disse debatter foregår allerede i Europa-Parlamentet, der er vært for en større Beyond Growth-konference i maj 2023, der støttes af alle de største politiske grupper. Dog mangler der stadig viden blandt europæiske borgere om økonomiske alternativer og hvilke muligheder der eksisterer for at skabe en grøn og retfærdig transformation af vores samfund.

projekter

NGO Alliance

I samarbejde med Oxfam Danmark og Rethinking Economics Danmark leder vi projektet ”Vejen til en ny og bæredygtig økonomi”, hvor vi gennem forskellige aktiviteter styrker unges stemmer i debatten om et økonomisk paradigmeskift, både i Danmark og internationalt. Med NGO-Alliancen Beyond Growth ønsker vi at sætte fokus på diskussionen i Danmark gennem et NGO netværk, der skal udbrede kendskab til perspektiver og løsninger på vores samfunds udfordringer, der rækker ud over økonomisk vækst.

Flag.png

REAL DEAL

Nyt Europa er en del af forskningsprojektet, REAL DEAL, der er finansieret af EU HORIZON 2020-programmet for forskning og innovation, og som sætter borgerne i centrum for den grønne og retfærdige omstilling. Projektet har til formål at omforme borgernes og interessenternes aktive deltagelse i den europæiske grønne pagt – the European Green Deal. 

På grundlag af de seneste erfaringer fra paneuropæiske forhandlingsprocesser, såsom konferencen om Europas fremtid, er REAL DEAL's vigtigste forskningsmål at analysere, afprøve og validere innovative værktøjer, formater og processer for borgerinddragelse og deliberation i forbindelse med den grønne og retfærdige omstilling.

 

Ud fra et borgeropsøgende perspektiv skal REAL DEAL gå i dialog med borgere og andre interessenter ved at opbygge et fællesskab af europæere, der fremmer deltagelse og deliberation i den grønne og retfærdige omstilling. Det digitale knudepunkt, hvor borgerne kan involvere sig og handle, er: www.realdeal.eu.

 

For at opnå de ambitiøse mål for forsknings- og borgeropsøgende aktiviteter, samler REAL DEAL 16 partnere - herunder forskere i deliberativt demokrati og Europas største civilsamfundsorganisationer (CSO'er).

Forskningsprojektet indebærer:

  • Europæiske forskere i deliberativt demokrati og nogle af Europas største civilsamfundsorganisationer er gået sammen om at omforme borgernes deltagelse og drøftelse om den europæiske grønne pagt som led i et EU-finansieret forskningsprojekt.

  • Projektet vil opbygge og pleje et fællesskab af europæere, der fremmer aktiv deltagelse og overvejelse i den grønne og retfærdige omstilling

aktiviteter

Talks Beyond Growth

Talks Beyond Growth er en online debatserie af talks, der fandt sted i foråret 2023, og som havde 285 tilmeldte. I Talks Beyond Growth udforsker vi sammenhængene mellem kapitalisme, klimakrise og ulighed, og ser nærmere på, hvordan det nuværende økonomiske system skal ændres så vi opnår et retfærdigt samfund for alle indenfor de planetære grænser. Gennem 8 foredrag ser vi nærmere på løsningsforslag gennem forskellige linser, og med nogle af de dygtigste eksperter indenfor deres felter udfolder vi kapitalismens fejl og introducerer nye bæredygtige perspektiver på, hvordan vi kan rette disse fejl. Se eller gense optagelserne fra Talk Beyond Growth nedenfor.