top of page
DSC04670-1.jpg

ny økonomi

Hos Nyt Europa er vi interesserede i at bidrage til debatten om, hvordan og hvorfor det nuværende økonomiske system skaber miljømæssig og social uretfærdighed, og hvordan systemet skal ændre sig, så vi opnår et sikkert og retfærdigt samfund inden for de planetære grænser. Derfor har vi siden 2021 arbejdet på forskellige aktiviteter, der sætter fokus på alternative økonomiske tankegange og perspektiver, der udfordrer den klassiske neoliberale økonomiske forståelse.

I Europa har der de seneste år været en eskalering af flere kriser, herunder klima- og biodiversitetskrisen, voksende uligheder og økonomisk usikkerhed, omsorgskrise, energikrise og høj inflation. Hvis man spørger en hurtigt voksende bevægelse af ”beyond growth” stemmer (der også går under andre engelske begreber som postgrowth, degrowth, wellbeing economy), hænger kriserne sammen og baserer sig på vores nuværende økonomiske system, der bygger på en tankegang om konstant stigende økonomisk vækst, hvor stigning i BNP er den vigtigste målestok for fremgang og velfærd.

 

Hvis den grønne og retfærdige omstilling af Europa skal være vellykket, kønsretfærdig og i overensstemmelse med menneskelig værdighed og menneskerettigheder globalt, er det relevant at se udover BNP som målestok, og i stedet sigte mod andre pejlemærker, der sikrer et godt liv for alle uden at overskride de planetære grænser.

 

Tesen om, at vi som samfund skal stræbe efter konstant stigende økonomisk vækst på en begrænset planet, bliver for tiden særligt udfordret af forskere, civilsamfundsbevægelser og tænketanke, både i Danmark og globalt, der kommer med seriøse bud på nye økonomiske forståelser, modeller og systemer. Derudover er Finland, Island, New Zealand, Skotland og Wales gået sammen i et Wellbeing Economy Governments (WEGo) partnerskab hvor politiske redskaber bliver udviklet og testet.

 

Disse debatter foregår allerede i Europa-Parlamentet, der er vært for en større Beyond Growth-konference i maj 2023, der støttes af alle de største politiske grupper. Dog mangler der stadig viden blandt europæiske borgere om økonomiske alternativer og hvilke muligheder der eksisterer for at skabe en grøn og retfærdig transformation af vores samfund.

aktiviteter

Konference om Trivselsøkonomi

Nyt Europa er sammen med andre partnere initiativtager til konferencen om trivselsøkonomi på Københavns Universitet 2024. Konferencen bringer konceptet ind i en dansk kontekst. Her mødes eksperter, beslutningstagere, virksomheder og samfundsengagerede organisationer og borgere på tværs af generationer for at udforske og diskutere trivselsøkonomiens potentiale som et svar på de problematikker, vi står overfor i Danmark, i EU og globalt. ​

Målet er at skabe en samlende ramme for dialog og samarbejde på tværs af sektorer og politiske skel, i erkendelse af at de forbundne kriser ikke kan tackles isoleret, men kræver en helhedsorienteret indsats på tværs af samfundet.​

Gennem foredrag, workshops, paneldebatter, naturoplevelser og kulturelle indslag vil konferencedeltagerne opleve en række førende danske og internationale eksperter og praktikere inden for feltet.

Kopi af Konferencen (1920 x 1080 px).png

Talks Beyond Growth

Talks Beyond Growth er en online debatserie af talks, der fandt sted i foråret 2023, og som havde 285 tilmeldte. I Talks Beyond Growth udforsker vi sammenhængene mellem kapitalisme, klimakrise og ulighed, og ser nærmere på, hvordan det nuværende økonomiske system skal ændres så vi opnår et retfærdigt samfund for alle indenfor de planetære grænser. Gennem 8 foredrag ser vi nærmere på løsningsforslag gennem forskellige linser, og med nogle af de dygtigste eksperter indenfor deres felter udfolder vi kapitalismens fejl og introducerer nye bæredygtige perspektiver på, hvordan vi kan rette disse fejl. Se eller gense optagelserne fra Talk Beyond Growth nedenfor.

Talks Beyond Growth
Talks Beyond Growth, 3. session: What Doughnut Economics means for business
56:16

Talks Beyond Growth, 3. session: What Doughnut Economics means for business

Join us for a progressive talk on Doughnut Economics and its cutting-edge framework aligning economic progress with the protection of our planet and its people. Our expert speaker challenges traditional corporate norms of success and profitability, exploring how businesses can thrive within the boundaries of social and environmental sustainability. This is not your typical business talk - it's a bold and, for some, provocative examination of the role of business in creating a better and more sustainable world. Don't settle for business as usual. Erinch Sahan is leading the business and enterprise team at the Doughnut Economics Action Lab (DEAL). He is teaching businesses how to implement business models with regenerative and distributive goals that address the interconnected challenges of economic growth, social equity, and environmental protection. That means he transforms businesses to operate in a way that is ecologically safe and socially just. Before joining DEAL Erinch was chief executive for the World Fair Trade Organization and have before that worked with business and sustainability for 7 years at the global NGO, Oxfam, influencing businesses to tackle poverty and inequality. Erinch holds degrees in finance and law, and an honorary doctorate from Oxford Brookes University. Doughnut Economics an organization founded by legendary Kate Raworth who authored the highly influential book of same name criticizing mainstream economics and economist arguing we need to think differently about the economy to meet the challenges of the 21st century.

initiativer

Billede1.png

WEALL DK

Nyt Europa, har været med-initiativtager til WEAll DK der et netværk af aktører på tværs af samfundet, der arbejder for at fremme trivselsøkonomi i Danmark. Vi ser trivselsøkonomi som en positiv samfundsvision og ramme for løsninger, der adresserer de forbundne kriser inden for bl.a. klima, biodiversitet, social sammenhængskraft og mistrivsel. 

​​

Netværket er selvorganiseret og fokuserer på vidensdeling, samarbejde og fælles initiativer. Som officiel dansk hub for den globale Wellbeing Economy Alliance, fungerer WEAll DK som brobygger mellem danske og internationale perspektiver. Nyt Europa er en del af core-team, der skaber aktiviter om trivelsøkonomi i Danmark. 

Læs mere her: weall.dk

REAL DEAL

Nyt Europa er en del af forskningsprojektet, REAL DEAL, der er finansieret af EU HORIZON 2020-programmet for forskning og innovation, og som sætter borgerne i centrum for den grønne og retfærdige omstilling. Projektet har til formål at omforme borgernes og interessenternes aktive deltagelse i den europæiske grønne pagt – the European Green Deal. 

På grundlag af de seneste erfaringer fra paneuropæiske forhandlingsprocesser, såsom konferencen om Europas fremtid, er REAL DEAL's vigtigste forskningsmål at analysere, afprøve og validere innovative værktøjer, formater og processer for borgerinddragelse og deliberation i forbindelse med den grønne og retfærdige omstilling.

 

Ud fra et borgeropsøgende perspektiv skal REAL DEAL gå i dialog med borgere og andre interessenter ved at opbygge et fællesskab af europæere, der fremmer deltagelse og deliberation i den grønne og retfærdige omstilling. Det digitale knudepunkt, hvor borgerne kan involvere sig og handle, er: www.realdeal.eu.

 

For at opnå de ambitiøse mål for forsknings- og borgeropsøgende aktiviteter, samler REAL DEAL 16 partnere - herunder forskere i deliberativt demokrati og Europas største civilsamfundsorganisationer (CSO'er).

Forskningsprojektet indebærer:

  • Europæiske forskere i deliberativt demokrati og nogle af Europas største civilsamfundsorganisationer er gået sammen om at omforme borgernes deltagelse og drøftelse om den europæiske grønne pagt som led i et EU-finansieret forskningsprojekt.

  • Projektet vil opbygge og pleje et fællesskab af europæere, der fremmer aktiv deltagelse og overvejelse i den grønne og retfærdige omstilling

Nyt Europa tager på advocacy tur til ”Beyond Growth Conference” i Bruxelles fra d. 15-17 maj 2023. Beyond Growth 2023 Konferencen er en multi-stakeholder begivenhed arrangeret af Europa-Parlamentet og støttet af alle de største politiske grupper. Konferencen har til formål at diskutere og samskabe politiske forslag for et bæredygtigt Europa, baseret på en systemisk og transformativ tilgang til økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed og dens omfattende styringsramme.

Vi er gået sammen med Den Grønne Ungdomsbevægelse og har inviteret 30 europæiske og danske unge aktivister med os til Konferencen, for at styrke de unges stemme i debatten. Vi er afsted sammen for at bidrage til diskussionen men også for at skabe stærkere samarbejde omkring bæredygtig økonomi og social- og klimamæssig udvikling i Danmark og i Europa. 

DSC04606-1.jpg

Med Alliancen Beyond Growth har vi igen i 2024 et telt på årets Folkemøde på Bornholm d. 13-15 juni, hvor vi med 30 unge frivillige skaber debatter og aktiviteter alle dage. I Alliancen Beyond Growth er Oxfam Danmark, Nyt Europa og Rethinking Economics Danmark gået sammen om at invitere til fælles refleksion over det økonomiske system vi i dag lever under, og til at komme med bud på hvordan et nyt økonomisk system kan se ud, herhjemme, i EU og globalt.
 

Vi ønsker at stille skarpt på dette tema på årets Folkemøde gennem debatter, talks, brandtaler, quizzer, rap og meget mere i vores telt beliggende helt centralt på Cirkuspladsen. Følg med her på siden for opdateringer på vores program, og kom forbi og få en snak med os i Allinge til juni!

Academy of Change

Academy of Change er et engelsk uddannelsesforløb for internationale unge, der vil træne deres teoretiske og aktivistiske værktøjskasse. Vi afholdte første Academy of Change i vinteren 2021-2022, hvor vi blandt andet afholdte 2 sessioner om bæredygtig økonomi. I sessionen “Tackling the Climate Crisis – Pluralist economics, transformative policies and the EU” med oplæg fra WWF om wellbeing economy debatterede vi, hvilke indikatorer vi bør bruge for at måle vores og planetens trivsel og fremgang. I den efterfølgende session ”Feminist Economics – Rethinking work, value and equality on the labour market” med oplæg af Emma Holten kom vi omkring, hvordan vores nuværende økonomiske system devaluerer og usynliggør ulønnet omsorgsarbejde, og hvad det har af betydning for den kønnede ulighed vi i dag. Deltagerne skrev sammen et manifest med deres idéer, som du kan læse her.
 

I vinteren 2022-2023 afhold vi anden omgang af Academy of Change med fokus på Wellbeing Economy, hvor vi med sessioner som ”The Rise of Social Inequalities”, ”Care Economics”, ”Policies for a Fairer Economy”, “Beyond Growth” og “Regenerative Capitalism” diskuterede, hvilke forslag, løsninger og tilgange vi kan tage i brug for at ændre vores økonomiske system i en bæredygtig og inkluderende retning. Deltagerne skrev læserbreve med deres perspektiver, som du kan læse her.

arrangementer