top of page

Konferencen om trivselsøkonomi


Wellbeing economy: Konference stillede spørgsmål ved vækst og profit

Nyt Europa var medarrangør, da Danmarks første konference for trivselsøkonomi blev afholdt på Københavns Universitet. Over 30 forskellige workshops, talks og debatter gjorde deltagerne klogere på mulighederne for en økonomi i balance med verden.


I 2020 legede Nyt Europas sekretariatsleder Julie Rosenkilde med tanken om at bringe en Beyond Growth konference til København. Om at koncentrere alle idéer og ønsker om en ny økonomi sammen på ét sted.

En konference, som skulle sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor vi vægter vækst, profit og overflødig produktion højere end menneskers og planetens trivsel, når det har så store konsekvenser for både nulevende, men også fremtidige generationer. I coronaens første lockdown søgte Nyt Europa derfor fonde og puljer, som skulle muliggøre denne drøm. Fire år senere blev konferencen til virkelighed, og overgik alle forventninger.

Den 30-31 maj 2024 slog Nyt Europa, i samarbejde med en række partnerorganisationer, dørene op for den danske konference om trivselsøkonomi, Wellbeing economy, en økonomi for fremtiden, på Københavns Universitet, KUA.

Der var næsten 1500 deltagere, 44 indholdspartnere var med til at skabte 30 forskellige talks og workshops. 14 etablerede medier var til stede. En bred repræsentation af generationer, klasser, sektorer, lokale og nationale, private og offentlige aktører, var til stede i universitetets konferencelokaler for at bidrage til debatten.


Borgerinddragelse er hjørnestenen

Nyt Europa havde også sin egen session på konferencen. I samarbejde med We Do Democracy afholdt vi en workshop, hvor Emma Holten og Ted Howard gæstede. Målet for sessionen var at vise, hvorfor borgerinddragelse er en vigtig hjørnesten i at få omstruktureret økonomien. I en trivselsøkonomi ser vi gerne, at man åbner økonomien op ved at tale om den. Det kan være det første skridt på vejen til at borgere kan få en ejerskabsfornemmelse ved at forstå de økonomiske mekanismer, og derigennem søge indflydelse.

Derudover arrangerede Nyt Europa en debat med kandidater til Europaparlamentsvalget. Her blev Kira Marie Peter-Hansen, Niels Fuglsang, Stine Bosse, Reinout Bosch og Marianne Lynghøj bedt om at diskutere trivselsøkonomi i EU.

I Nyt Europa er vi stolte initiativtagere, og vi glæder os til at bringe idéerne om trivselsøkonomi videre på Folkemødet, hvor vi holder til i Beyond Growth-teltet, sammen med Oxfam DK og Rethinking Economics.


Læs mere om vores arbejde med Ny Økonomi her, og besøg også siden for Wellbeing Economy Alliance Danmark.Comments


bottom of page