NYT EUROPA
UNGE

Nyt Europa Unge er et frivillignetværk af unge, der ønsker et alternativ til politiske ungdomsmiljøer, som bidrager med et værdibaseret program og fokuserer på bred debat, videns- og erfaringsdeling og læring. Bundet op på uformel læring og dannelse, aktivisme, dialog og fællesskab, er vi et netværk og et rum for alle unge med plads til at drømme stort!
Folkemødet-1024x682.jpg

Igen i år tager Nyt Europa til Folkemøde på Bornholm for at diskutere politik, møde nye venner og drikke en øl med andre politisk engagerede fra hele landet. Derfor søger vi seje frivillige, som vil hjælpe os med nogle events og arrangementer og generelt bidrage til den gode stemning. 

Vi står ligesom sidste år for før fælles transport frem og tilbage til Bornholm, og vi overnatter på "Den Politiske Slagmark" sammen med 2000 andre deltagere. Pladsen ligger få hundrede meter fra det politiske centrum i Allinge. På teltpladsen vil der være gode bade- og toiletforhold, mulighed for at lade sin mobil op og wifi.

Skal du med? 

MØD DEBATTØRERNE TIL FOLKEMØDET 2022 

 ET MANGFOLDIGT,
POLITISK ALTERNATIV

Netværket er for unge, der ønsker viden, erfaring og mod til at engagere sig i samfundsdebatten, eller unge som mangler et ungt fællesskab at sparre med, og lægger derfor op til mere mangfoldighed i den unge politiske debat. Perspektivet er europæisk, men det er ikke en forudsætning at vide en masse om eller interessere sig for EU – vi fokuserer på værdier, medskabelse, fællesskab og dialog. Hvordan får vi hele det unge civilsamfund repræsenteret i den politiske debat – europæiske såvel som lokale, nationale og globale? Hvilke værdier fylder for unge i dag, der ikke nødvendigvis er bundet op på en specifik politisk dagsorden? Det er spørgsmål og dagsordener, vi arbejder med - og meget andet!

IMG_5709-01_edited.jpg
Skærmbillede 2020-04-30 kl. 13.39.12.png

Young Europe henvender sig til unge i Danmark og Europa, der forbereder dem på at blive ungdomsledere og tage ansvar for politiske aktiviteter i deres indflydelsessfære. Young Europe startede i 2019 op til Europa-valget med projektet “Young Europe is Voting”, hvor 100 unge mennesker fra hele Europa mødtes på Ungdomsøen for at diskutere deres visioner, efterfulgt i 2020 med onlineseminaret "Young Europe Changemakers", der omhandlede aktivisme under Covid-19-pandemien. I 2021 udviklede projektet sig til "Young European Sustainable Democracy Builders", som fungerer sideløbende med annonceringen af 2022 som "The Year of the Youth", hvilket åbner et politisk momentum for unge. Et momentum, som vi hjælper europæiske unge med at udnytte ved at få deres stemmer hørt i kampen for den fremtid, de ønsker.

I år er det EU’s ungeår og konferencen om Europas fremtid er i fuld gang – alligevel er det ofte de unge, hvis fremtid debatten handler om, der ikke høres i debatten. Derfor har de unge taget sagen i egen hånd. Tiden er nemlig kommet til at lytte til unges drømme om fremtidens Europa - derfor tager unge fra Nyt Europa , Mino Danmark og Dansk Ungdoms Fællesråd på tour for at samle unges tanker og overdrage dem til politikerne.

Det er på tide, at ungdommens stemme bliver hørt om deres fremtid og rettigheder!

Skærmbillede 2022-02-15 kl. 13.57.53.png

VIL DU MED PÅ HOLDET?

Vil du være en del af unge-netværket, hvor du udvikler dine politiske-, aktivistiske- og kommunikative-evner, lærer en masse engagerede unge at kende, og får oplevelser for livet?
Så tøv ikke med at kontakte os!

Der er ingen krav til uddannelse, politisk overbevisning eller erfaring.
Det eneste krav er, at du er læringsparat, nysgerrig og klar på at udvikle dig!

MØD DE UNGE