LEDIGE
STILLINGER

Nyt Europa er en politisk NGO der tror på, at EU kan spille en central rolle i at sikre en bæredygtig verden – bl.a. med et stærkt fokus på verdensmålene og demokratiske processer. Det er en verden, hvor der er økonomisk, social og miljømæssig balance. Vi tror på demokrati på tværs af landegrænser. Et EU og en verden med bæredygtige demokratier, formelt såvel som uformelt. Vi står overfor globale udfordringer, hvor civilsamfundet, EU og Europa spiller en afgørende rolle for at løse disse.

POLITISK
PRAKTIKANT

Som politisk praktikant hos Nyt Europa bliver du involveret i flere projekter, og får praktisk erfaring med interessevaretagelse og at udvikle, koordinere og gennemføre projekter. Du kommer til at få et dybt kendskab til EU-politik, samt hvordan civilsamfunds-organisationer fungerer i EU.

KOMMUNIKATIONS
/UDDANNELSES-

PRAKTIKANT

Vil du være med til at engagere unge i Europa, EU og Verdensmålene? Interesserer du dig for unge, uddannelse, EU og bæredygtighed? Synes du det kunne være sjovt at arbejde med frivillige? Som praktikant hos Nyt Europa bliver du en del at team, hvor du vil indgå i flere forskellige projekter, alt sammen med Europa og/eller Verdensmålene som omdrejningspunkt. 

Kontakt
Mail: nyteuropa@nyteuropa.dk
Adresse: Nybrogade 22, 1203 København    Telefon: 60 56 69 51
© Nyt Europa

Bank
CVR: 20920335

Konto: Reg: 6233. Kontonr: 0000311316

Mobilepay: 88175