LEDIGE
STILLINGER

Nyt Europa er en politisk NGO der tror på, at EU kan spille en central rolle i at sikre en bæredygtig verden – bl.a. med et stærkt fokus på verdensmålene og demokratiske processer. Det er en verden, hvor der er økonomisk, social og miljømæssig balance. Vi tror på demokrati på tværs af landegrænser. Et EU og en verden med bæredygtige demokratier, formelt såvel som uformelt. Vi står overfor globale udfordringer, hvor civilsamfundet, EU og Europa spiller en afgørende rolle for at løse disse.

POLITISK
PRAKTIKANT

Som politisk praktikant hos Nyt Europa bliver du involveret i flere projekter, og får praktisk erfaring med interessevaretagelse og at udvikle, koordinere og gennemføre projekter. Du kommer til at få et dybt kendskab til EU-politik, samt hvordan civilsamfunds-organisationer fungerer i EU.

KOMMUNIKATIONS
PRAKTIKANT

I Nyt Europa søger vi en og kommunikationspraktikant, der kan have mange bolde i luften, tænke kreativt og understøtte kampagner. Du skal være med til at formidle vores arbejde for et bæredygtigt og inkluderende Europa. Derudover har du en aktiv rolle i at udvikle, planlægge og afholde arrangementer og understøtte projekter, der handler om at skabe et mangfoldigt og inkluderende Europæisk fællesskab.