60299308_2292507550817749_83667608285101

HVEM STØTTER OS? 

Det ligger i Nyt Europas DNA at fremme saglig debat og engement om EU og Europa. Oplysning og debat er Nyt Europas hovedaktiviteter, og det gøres muligt ved forskellige puljer. I 2019 gjorde vi brug af Europa Nævnets 3-årige bevilling, Europa Nævnets ekstrabevilling, vi fik en bevilling fra CISU’s Frame Voice Report pulje (der er finansieret af den Europæiske Union), og vi modtog to bevillinger fra Europe for Citizens puljen af EU-kommissionen. Derudover modtog vi fået tilskud fra Danida, Tuborgfondet og Slots- og Kulturstyrelsens driftstilskud.

Gennem de sidste tre år har Europa-Nævnet støttet Nyt Europa i vores danske indsatser. Det har blandt andet resulteret i adskillige aktiviteter indenfor vores uddannelsesprogram i form af udvidet EU-information og -undervisning – eksempelvis ved brug af Verdensmåls-spillet, debatter og møder, podcasts, virtuel debat og oplysning på sociale medier, oplæg om EU, kampagne-aktiviteter samt aktivisme. Initiativer, som alle har været med til at styrke civilsamfundets forståelse af Europa og EU. Desuden har Nyt Europa modtaget Europa-Nævnets ekstrabevilling, der understøtter en række aktiviteter, hvor civilsamfundet i Danmark får mulighed for at debattere Fremtidens EUropa.

Den Europæiske Cohesion Fond har sammen med Europa-Nævnet igennem 2021/2022 støttet Nyt Europas podcasts satsning, "Jagten på sammenhængskraften". 

Projektet og støtten er et resultat af et fælles ønske om at sætte fokus på, hvor borgernær EU rent faktisk er i dagligdagen rundt omkring i de danske regioner.

Projektet fokuserer på de ildsjæle, som søger EUs strukturfonde i deres forsøg på at skabe forandring i hverdagen. 

Nyt Europas store projekt i 2019 var det store Europæiske ungdomstopmøde, Young Europe is Voting, der samlede 200 unge mænd og kvinder i alderen 18-25 og fandt sted i Danmark fra 6. til 12. maj 2019. 100 unge mænd og kvinder fra i alt 21 EU-lande mødtes med 100 danske unge fra de ti højskoler, der var en del af projektet, for at diskutere deres fælles drømme og håb for Europa. Dette var kulminationen på et projekt, der havde til formål at inspirere, dygtiggøre, men også empower ungdommen til at konfrontere medier og lovgivere med deres egne politiske visioner. Young Europa is Voting projektet blev dækket af nationale og internationale nyhedssites og fik et reach på mere end 40 millioner.

I 2019 fortsatte vi vores arbejde med EU og verdensmålene i undervisningsregi. På samme måde som i 2018 faciliterede vi, sammen med vores frivillignetværk, dialogspillet ’Verdensborgeren – verdensmål i spil’ på diverse skoler og uddannelser. Vi var inviteret til at deltage i Udenrigsministeriets og DANIDAs stand på Ungdommens Folkemøde, med udviklingsminister Rasmus Prehn. Her blev spillet faciliteret med deltagelse af elever fra forskellige skoler.

Efteråret 2019 var præget af mange internationale debatter gennem vores to projekter, Connect Europe og History of Optimism, støttet af Europe for Citizens puljen hos EU-kommissionen. Det resulterede i debatter i Amsterdam, Lissabon, Helsinki, Gdansk med fokus på EU’s charter om fundamentale rettigheder og i Berlin med fokus på murens fald og demokratiets udvikling i Europa igennem 30 år, i samarbejde med vores europæiske partnere.

2019 bød også på flere online aktiviteter og virtuelle debatter. Vi har udviklet vores podcast ind- sats, og lavet en ny kanal kaldet eks-kommissærernes klub, med de tidligere danske kommissærer. Dernæst har vi færdiggjort de 17 podcast med Historier om Verdensmålene, samt fået flere interviews med bl.a. Jeffery Sachs i hus også støttet af Frame Voice Report puljen.