top of page
60299308_2292507550817749_83667608285101

HVEM STØTTER OS? 

Det ligger i Nyt Europas DNA at fremme saglig debat og engement om EU og Europa. Oplysning og debat er Nyt Europas hovedaktiviteter, og det gøres muligt ved forskellige puljer. I 2019 gjorde vi brug af Europa Nævnets 3-årige bevilling, Europa Nævnets ekstrabevilling, vi fik en bevilling fra CISU’s Frame Voice Report pulje (der er finansieret af den Europæiske Union), og vi modtog to bevillinger fra Europe for Citizens puljen af EU-kommissionen. Derudover modtog vi fået tilskud fra Danida, Tuborgfondet og Slots- og Kulturstyrelsens driftstilskud.

Gennem de sidste tre år har Europa-Nævnet støttet Nyt Europa i vores danske indsatser. Det har blandt andet resulteret i adskillige aktiviteter indenfor vores uddannelsesprogram i form af udvidet EU-information og -undervisning – eksempelvis ved brug af Verdensmåls-spillet, debatter og møder, podcasts, virtuel debat og oplysning på sociale medier, oplæg om EU, kampagne-aktiviteter samt aktivisme. Initiativer, som alle har været med til at styrke civilsamfundets forståelse af Europa og EU. Desuden har Nyt Europa modtaget Europa-Nævnets ekstrabevilling, der understøtter en række aktiviteter, hvor civilsamfundet i Danmark får mulighed for at debattere Fremtidens EUropa.