top of page
60299308_2292507550817749_83667608285101

HVEM STØTTER OS? 

Det ligger i Nyt Europas DNA at fremme saglig debat og engement om EU og Europa. Oplysning og debat er Nyt Europas hovedaktiviteter, og det gøres muligt ved forskellige puljer. I 2019 gjorde vi brug af Europa Nævnets 3-årige bevilling, Europa Nævnets ekstrabevilling, vi fik en bevilling fra CISU’s Frame Voice Report pulje (der er finansieret af den Europæiske Union), og vi modtog to bevillinger fra Europe for Citizens puljen af EU-kommissionen. Derudover modtog vi fået tilskud fra Danida, Tuborgfondet og Slots- og Kulturstyrelsens driftstilskud.

Gennem de sidste tre år har Europa-Nævnet støttet Nyt Europa i vores danske indsatser. Det har blandt andet resulteret i adskillige aktiviteter indenfor vores uddannelsesprogram i form af udvidet EU-information og -undervisning – eksempelvis ved brug af Verdensmåls-spillet, debatter og møder, podcasts, virtuel debat og oplysning på sociale medier, oplæg om EU, kampagne-aktiviteter samt aktivisme. Initiativer, som alle har været med til at styrke civilsamfundets forståelse af Europa og EU. Desuden har Nyt Europa modtaget Europa-Nævnets ekstrabevilling, der understøtter en række aktiviteter, hvor civilsamfundet i Danmark får mulighed for at debattere Fremtidens EUropa.

Den Europæiske Cohesion Fond har sammen med Europa-Nævnet igennem 2021/2022 støttet Nyt Europas podcasts satsning, "Jagten på sammenhængskraften". 

Projektet og støtten er et resultat af et fælles ønske om at sætte fokus på, hvor borgernær EU rent faktisk er i dagligdagen rundt omkring i de danske regioner.

Projektet fokuserer på de ildsjæle, som søger EUs strukturfonde i deres forsøg på at skabe forandring i hverdagen. 

logosbeneficaireserasmusright_en.png

Young Europe henvender sig til unge i Danmark og Europa, der forbereder dem på at blive ungdomsledere og tage ansvar for politiske aktiviteter i deres indflydelsessfære. Young Europe startede i 2019 op til Europa-valget med projektet “Young Europe is Voting”, hvor 100 unge mennesker fra hele Europa mødtes på Ungdomsøen for at diskutere deres visioner, efterfulgt i 2020 med onlineseminaret "Young Europe Changemakers", der omhandlede aktivisme under Covid-19-pandemien. I 2021 udviklede projektet sig til "Young European Sustainable Democracy Builders", som fungerer sideløbende med annonceringen af 2022 som "The Year of the Youth", hvilket åbner et politisk momentum for unge. Et momentum, som vi hjælper europæiske unge med at udnytte ved at få deres stemmer hørt i kampen for den fremtid, de ønsker.