top of page

SAMARBEJDE

Nyt Europa arbejder ud fra den tanke, at hvis måden vi tænker Europa og EU skaludvikle sig, er såvel klassiske som nytænkende aktivistiske og kampagnemæssige tiltag nødvendige. Derfor har det været en central del af Nyt Europas arbejde. Vi har rakt ud til større målgrupper og gjort en dyd ud af at komme i kontakt med borgere, der ellers befinder sig på kanten af den politiske sfære. Det gør vi i samarbejde med forskellige organisationer både danske og internationale. 

Læs om dem nedenfor.

Det er efterhånden blevet klart, at civilsamfundet har en central rolle at spille i diskussionerne om Europas fremtid. Det er en vigtig opgave for Nyt Europa at få det bredere civilsamfund (NGO’erne) i DK til at forstå vigtigheden af Europa og EU og engagere sig i det. Derfor ønsker vi i Nyt Europa at arbejde mere med den interne koordination af civilsamfundet i DK om EU, og samtidigt være med til at understøtter, at det europæiske civilsamfund kan blive mere synligt i Danmark.

 

Der er derfor et behov for at skabe nye alliancer og fællesskaber. Vi vil samarbejde med en række forskellige aktører som eksisterende bevægelser, organisationer, både i Danmark og i resten af Europa. Det er afgørende at skabe debat og forandring fra neden.

European Civic Forum

Eu, demokrati

European Civic Forum (ECF) er et transnationalt netværk, der har over 100 organisationer og foreninger under sig i 27 europæiske lande. Her arbejdes med civic space, medborgerskab og medborgerskabsuddannelse, forsvar for menneskerettigheder og demokrati. Nyt Europa blev i 2017 medlem af bestyrelsen i ECF.

ECF arbejder proaktivt med civic space, sammen med bl.a. CIVICUS.

Shrinking Space

danmark, demokrati

Shrinking Space arbejdsgruppe under Globalt Fokus – Nyt Europa er en del af arbejdsgruppen for Shrinking Space, der fokusere på civilsamfundets råderum. Her sætter vi fokus de deomkratiske udfordringer der også er i Europa, bl.a. i Ungarn og kvindebevægelsen i Polen.

Dansk Folkeoplysning Samråd

danmark, demokrati

Nyt Europa bliver i 2020 medlem af DFS, for at arbejde for demokratisk folkeoplysning i Danmark.  

SDG Watch europe

EU, BÆREDYGTIGHED

Nyt Europa er medlem af styregruppen i SDG Watch Europe, der er en Europæisk paraplyorganisation der har til formål at holder regeringer og EU til ansvar for at implementere verdensmålene fore bæredygtig udvikling.

 

SDG Watch Europe arbejder med policy-koordinering, monitorering, kampagner og læring. Nyt Europa er placeret i arbejdsudvalget om kampagner og politikudvikling.

 

Nyt Europa arbejder særdeleshed med at videreformidle de tværeuropæiske budskaber der laves i fællesskab til danske beslutningstagere.

 

Nyt Europa deltager i det politiske arbejde for at fremme SDG’erne til kommissionen, samt har opstarte det tværpolitiske netværk MEPs4SDGs, som er et initiativ inspireret af Folketinget SDG-netværk.

92-gruppen

DANMARK, BÆREDYGTIGHED

Gennem 92-gruppen har Nyt Europa en plads til NGO’ernes SDG-arbejdsgruppeudvalg. Her er NE’s rolle at informere de resterede medlemmer om EU’s arbejde på SDG’erne, og samtidigt lave den koordinerende indsats overfor politikere om ministerier.

Derudover sidder NE også i klimagruppen.

KVINDERÅDET

danmark, BÆREDYGTIGHED

Nyt Europa bliver i 2020 medlem af Kvinderådet, for at få større fokus på ligestillingspolitik og EU. EU lovgivningsarbejde har stor betydning for dansk ligestilling, hvorfor der er et centralt link mellem EU – Derudover hjælper NE, også Kvinderådets repræsentant i ØSU.

eapn

danmark, bæredygtighed

EAPN, netværk mod fattigdom i Danmark. Men vælger også at fokusere på sociale udfordringer mere generelt, end blot fattigdom.

 

Gennem EAPN har NE en plads i 2020-følgegruppen, der følger Europa 2020-strategien.

 ØSU-BORGERNES
STEMME I EU 

danmark, EU

ØSU- Borgernes stemme i EU er et projekt, som har til formål, at styrke borgernes demokratiske deltagelse i EU, oplyse om de muligheder man som borger eller organisation har gennem EU, særligt gennem det økonomiske og social- udvalg (ØSU) i EU og hvordan man gennem ØSU kan udøve indflydelse, få indflydelse på dagsorden og sætte spot på problemer.  

KONTAKT

bottom of page