top of page

ØSU-BORGERNES STEMME I EU 

ØSU-Borgernes stemme i EU er et projekt, som har til formål at styrke borgernes demokratiske deltagelse i EU ved at oplyse om de muligheder, man har i EU gennem det økonomiske og social- udvalg.

 

Kort sagt ønsker vi, at du skal kende dem fra civilsamfundet, der løfter dine interesser, og hvordan man gennem dem i ØSU kan udøve indflydelse og sætte spot på problemerne.

 

I dette hæfte kan du møde de tre danske civilsamfundsrepræsentanter i ØSU, Ulla, Sif og Martin, lære mere om udvalget arbejde, og hvorfor det er vigtigt for dig.
Du kan også læse mere her.

hvad er øsu?

ØSU er en forkortelse for det økonomiske og sociale udvalg og er et rådgivende organ i EU. ØSU består af 329 medlemmer fordelt på de 27 medlemslande. Heraf er der 9 danske medlemmer, som er udpeget af civilsamfundet. ØSU repræsenterer sociale og økonomiske grupperinger og interesseorganisationer fra civilsamfundet.

Hvad laver øsu?

ØSU's vigtigste opgave er at sikre, at civilsamfundet bliver hørt i EU og afspejlet i EU's politikker. De er brobyggere mellem EU's institutioner og civilsamfundet og rådgiver på direkte opfordring af de øvrige institutioner - men ØSU kan dog også afgive udtalelser på eget initiativ eller på initiativ fra civilsamfundet. ØSU har på den måde en betydelig indflydelse på de beslutninger, som EU tager. De er facilitatorer af den europæiske dialog og skal sikre, at almindelige borgere har en stemme, og at de demokratiske værdier er varetaget.

hvorfor er øsu
vigtig for dig?

ØSU er vigtig for dig, fordi det er borgernes stemme i EU-systemet og på den måde også din stemme. ØSU fungerer, som befolkningens talerør og brobygger. Civilsamfundsrepræsentanterne er dine nærmeste repræsentanter i det politiske system. De ved, hvad der rører sig i samfundet gennem deres underorganisationer og gennem deres tætte forbindelser med lokalsamfundet. Det er altså gennem civilsamfunds-repræsentanterne, man som almindelig EU-borger kan udøve sin demokratiske ret og oplyse politikkerne om forskellige problemstillinger.

SIF HOLST

F_HA_9658.jpeg
F_HA_9658.jpeg

SIF HOLST

”For mennesker med handicap er europæisk politik meget vigtig. Der træffes mange beslutninger i EU, der påvirker vores dagligdag - eksempelvis transportforordninger, men det er også en måde at få inspiration fra andre lande.”
 

Udpeget af: Danske Handicaporganisationer
Interesseområder: Menneskerettigheder

forbrugeren, sundhed, udvikling og uddannelse

Kontakt:
sho@handicap.dk
+45 20935087

ulla.png
ulla.png

Ulla
Moth-Lund Christensen

“Ligestilling er en kerne-værdi i EU-samarbejdet. Og det vil jeg bruge min stemme til at huske alle på. Al politik, der kommer fra EU, skal understøtte en udvikling, der bringer os tættere på ligestilling. Ikke længere fra.”
 

Udpeget af: Kvinderådet
Interesseområder: Ligestilling og arbejdsmarked

Kontakt:

ulla.moth-lund.christensen@hk.dk

+45 24497041

Martin Salamon- TÆNK_edited.jpg
Martin Salamon- TÆNK_edited.jpg

”For mig er det spændende ved ØSU, at jeg kan være med til at give en stemme til de dele af samfundet, som ellers har svært ved at blive hørt i Bruxelles.”
 

Udpeget af: Forbrugerrådet Tænk Interesseområder: Forbrugeren, det indre marked, energi, konkurrence, fødevaresikkerhed og informationssamfundet

Kontakt:
 msa@fbr.dk 
+ 45 77417729

Martin Salamon

Danske Handicaporganisationers logo.png

Danske Handicaporganisationer arbejder ud fra visionen om et samfund, hvor mennesker med handicap kan bidrage, deltage og være en del af fællesskabet. Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation, bestående af 35 mellemorganisationer, som bl.a. tæller Dansk Blindesamfund, Diabetes Foreningen og Astma-Allergi Danmark. Danske handicaporganisationer har over 340.000 medlemmer. Danske handicaporganisationer er bredt repræsenteret med 97 lokale afdelinger fordelt på hele Danmark.  

Danske Handicaporganisationer arbejder for sikring af bedre vilkår for handicappet både national og internationalt og bruger på den måde ØSU, til at arbejde for bedre vilkår på europæiske niveau, såvel som at sikre de danske medlemmer. Danske Handicaporganisationer fokuserer og bruger i høj grad ØSU på områder som socialpolitik, beskæftigelsespolitik og tilgængelighed.  

kvinderaadet-logo.png

Kvinderådet er en paraplyorganisation bestående af over 40 medlemsorganisationer. Blandt kvinderådets medlemsorganisationer er blandt andet Dansk Kvindesamfund, 3F og Nyt Europa. Kvinderådet blev stiftet i 1899. Kvinderådets vision er at fremme kvinders rettigheder og vilkår for at skabe ligestilling. Kvinderådet arbejder for et bæredygtigt samfund ud fra FN´s verdensmål. Kvinderådet arbejder med debat, vidensdeling, politik og påvirkning. Kvinderådet repræsenterer over 1 mio. medlemmer.  

logo_FT.png

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig forbrugerorganisation, som arbejder med visionen om at styrke of fremme forbrugers handlekraft. Forbrugerrådet Tænk repræsenterer 28 mellemorganisationer, såvel som de over 90.000 medlemmers interesse. Forbrugerrådet Tænk varetager deres medlemmers interesse gennem repræsentation i 332 råd og nævn. På den måde fungerer forbrugerrådet Tænk, som en stemme for forbrugeren. Forbrugerrådet Tænk arbejder bl.a. på områder, som problemkemi, fødevare samt hjemmets produkter mm.  

Forbrugerrådet har blandt andet gennem deres arbejde i ØSU og øvrige europæiske udvalg, sikret bedre rettigheder for flypassagerer, kæmpet for en strammere kemilovgivning i EU og sikret klimavenlig og billig el.  

ØSU-BORGERNES STEMME I EU 

ØSU-Borgenes stemme i EU er støttet af Europa Nævnet. Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Kvinderådet, Forbrugerrådet Tænk og Nyt Europa.

Danske Handicaporganisationers logo.png
kvinderaadet-logo.png
logo_FT.png
Logo_alm_hvid.png
Med_tilskud_SH_2019_edited.png
bottom of page