top of page

En stærk skovlov i EU

Hvis hele verdens befolkning levede som den gennemsnitlige europæer, ville vi have forbrugt vores planets ressourcer 2,8 gange i udgangen af 2019. Rydning af tropisk skov er en del af dette ubæredygtige forbrug, men vi har i EU mulighed for at sætte en stopper for det. Ved at kræve ambitiøse mål for skovbrug og en stærk lovgivning på området kan vi sammen vende tendensen.

Allerede i 2019 anerkendte Europa-Kommissionen, at vi i EU står for en betydelig del af rydningen af skovarealer over hele verdenen. Selvom vi i EU kun udgør 6% af verdens befolkning, fører vores forbrug til 10% af den globale skovrydning. Det betyder, at der hvert tredje minut ryddes et skovområde så stort som en fodboldbane i Mercosur-landende, som konsekvens af vores europæiske forbrug. Mercosur-landende dækker over Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay og det er i disse lande, at en stor del af Amazonas regnskoven ligger.

Det er særligt vores forbrug af kød og mælkeprodukter, der fører til skovrydning, da store arealer ryddes for at dyrke foder til dyr. Men vi kan finde tropisk skov i mange af vores produkter. Enorme plantager med palmer anlægges i Indonesien og Malaysia, så vi kan købe alt fra shampoo til lakridskonfekt - og hver dag ryddes tropisk skov i Afrika og Amazonas for at understøtte vores chokoladeforbrug.

Lige såvel som alle andre økosystemer er tropiske skove ikke immune overfor en så omfattende og pludselig indblanding, og fældningen af skovene fører derfor en lang række konsekvenser med sig. Tusindvis af dyre og plantearter er truede som konsekvens af fældningerne og biodiversiteten lider dermed under vores forbrug i EU. Også på klimaområdet er konsekvenserne synlige. Verden over indkapsler træer CO2 og er derfor en vigtig spiller i vores mål om at reducere CO2-udslippet. Men når vi får færre arealer med skov, flyttes dette mål længere væk. På samme tid sker skovrydning ofte via afbrænding af skovene, hvilket skader klimaet yderligere. Endeligt har skovrydning også en række sociale konsekvenser. Flere steder i verden lever de oprindelige folk og lokalsamfund i og af de tropiske skove, men ved anlæggelse af store landbrugsarealer drives de fra deres hjem og fratages deres levebrød.

Vi har i EU flere gange forpligtet os til at beskytte verdens skove - både gennem verdensmålene og FN’s Konvention for Biodiversitet. Parlamentet viste d. 22/10/2020, at de er villige til at bakke op om en ambitiøs lovgivning på området. Nu mangler vi bare Kommissionen.

For at komme disse problemer til liv, anbefaler vi, at Kommissionen fremlægger lovgivning og handling på følgende områder:

Comments


bottom of page