WWF-Brasil.JPG(1).JPG

Understøtte implementering i medlemslande

IMG_6717.png
orangutan%20tape_edited.jpg

#TOGETHER4FORESTS

Alle medlemslande i EU bør drive den globale dagsorden om bæredygtigt skovbrug, nedbrydning af skov og konvertering eller nedbrydning af naturlige økosystemer, for på den måde at leve op til sine forpligtelser vedrørende hensyn tiltil miljø, klima og menneskerettigheder.
 

EU’s medlemslande har tilsluttet sig en række internationale aftaler, der på den ene eller anden måde inkluderer skovbrug, herunder Parisaftalen, Konventionen for biodiversitet, verdensmålene, de frivillige retningslinjer for ansvarlig styring af fast ejendom, den internationale lov om menneskerettigheder og FN-erklæringen om oprindelige folks rettigheder (UNDRIP).
 

EU bør derfor ikke blot sikre at disse internationale aftaler overholdes gennem EU’s traktater og direktiver, men også at det effektivt implementeres i medlemslandenes lovgivning.