Pic_3_-_%C3%82%C2%A9_christian_braga_gre

Bæredygtig  produktion 

IMG_6717.png
WWF_T4F_WEB_BANNER_ORANGUTAN_2200x834_ed

#TOGETHER4FORESTS

En lovgivning der kræver at virksomheder i EU forpligter sig til at handle efter due dilligence konceptet gennem hele deres værdikæde er nødvendig. Due diligence betyder rettidig omhu og er en måde hvorpå virksomheder kan sikre, at deres produktion ikke vil have negative sociale, økonomiske og klima- og miljømæssige konsekvenser.
 

Ved at forpligte virksomheder til at handle efter due diligence konceptet, bliver det muligt at identificere, forhindre og mitigere negative konsekvenser på miljø, klima, sociale forhold og menneskerettigheder.


Værdikæder, der er knyttet til EU’s marked, skal være bæredygtige, fri fra skovrydning, skovforringelse og konvertering eller nedbrydning af naturlige økosystemer. Samtidigt med at de overholder internationale standarder og forpligtelser med hensyn til menneskerettigheder, herunder oprindelige folks og lokale samfunds rettigheder.
 

For at sikre dette, skal det være muligt at opspore produkters værdikæder, samtidigt med at denne opsporing bør følge en klar strategi. Adressering af hvert enkelt produkt separat vil medføre et kludetæppe af tiltag, hvilket sandsynligvis vil skabe smuthuller og med sikkerhed vil øge den administrative byrde for industri og håndhævelsesinstitutioner. Derfor bør de nye lovgivningsmæssige foranstaltninger ledsages af en robust og gennemsigtig ordning, der inkluderer effektiv, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for manglende overholdelse.