Pic_1_-_©_christian_braga_greenpeace.jp

Styrket kommunikation

IMG_6717.png

#TOGETHER4FORESTS

Det er nødvendigt at styrke samarbejdet med producenter samt andre forbrugerlande for at tackle skovrydning, skov nedbrydning og omdannelse eller nedbrydning af naturligt økosystemer og relaterede menneskerettighedskrænkelser. En sådan kommunikation vil kunne udbrede en europæisk målsætning om bæredygtigt skovbrug, og vi byder derfor Kommissionen forslag om bæredygtige skov-partnerskaber med andre lande velkommen.
 

Derudover er det afgørende at sikre overensstemmelse med EU's generelle handelspolitik med disse mål: EU skal garantere beskyttelsen og restaurering af skove og andre naturlige økosystemer, og samtidigt forsvare menneskerettigheder, sikre god landforvaltning og vedligeholde det kulturelle oprindelige folks integritet, lokale samfund og småbønder.
 

EU bør derfor ikke indgå frihandelsaftaler, der har ugunstige indvirkninger på skove, andre naturlige økosystemer og menneskerettigheder. Desuden bør frihandelsaftaler i EU indeholde bestemmelser for at tackle de ovennævnte konsekvenser og inkludere bindende bestemmelser om miljøbeskyttelse (især for at sikre beskyttelse af skove og andre økosystemer) og beskyttelse af menneskerettighederne.