Palm oil industry.png

EU’s fødevaresystem

IMG_6717.png

#TOGETHER4FORESTS

Forbrug af visse landbrugsråvarer, f.eks.kød og sojafoder er årsagen til rydning af store skovarealer, hvilket forværrer miljø, klima og biodiversitetskrisen.
 

EU bør tage skridt imod at håndtere sin andel af disse negative virkninger, også med henblik på at opfylde FN’s verdensmål og Paris aftalen. Dette vil medføre en radikal ændring i den måde, mad forbruges og produceres. For EU vil det kræve vedtagelse af politikker, der sikrer reduktion i EU's produktion og forbrug af ubæredygtige
kød- og mejeriprodukter, herunder en grundig reform af det fælles landbrug Politik (CAP).

 

Derudover skal EU fremme bæredygtige diæter, øge forbrugernes bevidsthed om effekter og konsekvenser af forbrugsmønstre og oplyse om diæter, der har et lavere miljømæssigt fodaftryk og er bedre for menneskers sundhed.
 

Der kræves også handling for at reducere madspild på tværs af forsyningskæde, genoprette forringet jord, sikre indførelse af agroøkologisk landbrugspraksis og udvikle en EU-strategi for et bæredygtigt fødevaresystem med klare målsætninger og indikatorer.

Elephant Malaysia.png