top of page

NYT EUROPA
UNGE

Nyt Europa Unge er et frivillignetværk af unge, der ønsker et alternativ til politiske ungdomsmiljøer, som bidrager med et værdibaseret program og fokuserer på bred debat, videns- og erfaringsdeling og læring. Bundet op på uformel læring og dannelse, aktivisme, dialog og fællesskab, er vi et netværk og et rum for alle unge med plads til at drømme stort!

 ET MANGFOLDIGT,
POLITISK ALTERNATIV

Netværket er for unge, der ønsker viden, erfaring og mod til at engagere sig i samfundsdebatten, eller unge som mangler et ungt fællesskab at sparre med, og lægger derfor op til mere mangfoldighed i den unge politiske debat. Perspektivet er europæisk, men det er ikke en forudsætning at vide en masse om eller interessere sig for EU – vi fokuserer på værdier, medskabelse, fællesskab og dialog. Hvordan får vi hele det unge civilsamfund repræsenteret i den politiske debat – europæiske såvel som lokale, nationale og globale? Hvilke værdier fylder for unge i dag, der ikke nødvendigvis er bundet op på en specifik politisk dagsorden? Det er spørgsmål og dagsordener, vi arbejder med - og meget andet!

IMG_5709-01_edited.jpg
Skærmbillede 2020-04-30 kl. 13.39.12.png

Young Europe henvender sig til unge i Danmark og Europa, der forbereder dem på at blive ungdomsledere og tage ansvar for politiske aktiviteter i deres indflydelsessfære. Young Europe startede i 2019 op til Europa-valget med projektet “Young Europe is Voting”, hvor 100 unge mennesker fra hele Europa mødtes på Ungdomsøen for at diskutere deres visioner, efterfulgt i 2020 med onlineseminaret "Young Europe Changemakers", der omhandlede aktivisme under Covid-19-pandemien. I 2021 udviklede projektet sig til "Young European Sustainable Democracy Builders", som fungerer sideløbende med annonceringen af 2022 som "The Year of the Youth", hvilket åbner et politisk momentum for unge. Et momentum, som vi hjælper europæiske unge med at udnytte ved at få deres stemmer hørt i kampen for den fremtid, de ønsker.

MØD DE UNGE

VIL DU MED PÅ HOLDET?

Vil du være en del af unge-netværket, hvor du udvikler dine politiske-, aktivistiske- og kommunikative-evner, lærer en masse engagerede unge at kende, og får oplevelser for livet?
Så tøv ikke med at kontakte os!

Der er ingen krav til uddannelse, politisk overbevisning eller erfaring.
Det eneste krav er, at du er læringsparat, nysgerrig og klar på at udvikle dig!

SUPPORTED BY

logosbeneficaireserasmusright_en.png
CISU-eng-stor.png
Med_tilskud_SH_2019.png
bottom of page