top of page

Nyt Europa mener

Tillykke med den ny kommissionsformand, den første kvinde af slagsen.


Ursula von der Leyen er valgt som ny Kommissionsformand efter en stærk tale til Europa-Parlamentet. I Nyt Europa har vi store forventninger til den nye Kommissionsformand og den nye Kommission, og vi ser frem til et konstruktivt samarbejde.


Afstemningsresultatet var tæt og kritikerne mange, som blandt andet hævdede, at ambitionerne var for ringe, og at talen bare var ord. Det er taler som regel, men jeg hæfter mig nu ved, at retningen er rigtig, og at der er lagt op til ganske ambitiøse forandringer på en række områder, som vi i Nyt Europa længe har beskæftiget os med.


Det handler dels om et fælles asylsystem, om at styrke den sociale søjle - herunder sikre minimumslønninger, seriøse strukturelle skridt for mere ligestilling mellem kønnene, fair beskatning, et tidssvarende forsvarssamarbejde, initiativret til Europa-Parlamentet, større inddragelse af borgere og civilsamfund og ikke mindst en ambitiøs klimaaftale, som kan indfri Parisaftalen. Derudover er det interessant, at det europæiske semester skal afspejle Verdensmålene, og jeg håber, at det betyder, at EU får en overordnet bæredygtighedsstrategi.


Der er ingen tvivl om, at vi gerne havde set flere henvisninger til Verdensmålene, men mange af målene fyldte heldigvis i talens indhold. Naturligvis må det altsammen komme an på en prøve. Kommissionen er ikke lovgiver, men Kommissionen, som kollegium, udstikker retningen, og her er formanden og næstformændene - Vestager og Timmermans - meget vigtige medspillere. Det samme gælder civilsamfundsorganisationerne, som i de senere år har fået trangere kår, når det gælder om at blive hørt. Derfor glæder vi os umådeligt meget, i Nyt Europa, til at byde ind, brede debatten om EUs fremtid ud og hæve ambitionerne for et mere progressivt, bæredygtigt og inkluderende EU.


Det var på mange måder en stærk tale. Naturligvis er der mange emner, som langt fra er beskrevet i detaljer. Naturligvis vil der være meningsforskelle blandt de politiske familier, og nogle er kritiske over for processen, og nogle er ikke med i aftalen om fordelingen af posterne. Men talen peger i den rigtige retning med plads til forbedringer. Ursula von der Leyen har chancen for at skabe positiv forandring i både indhold, effektivitet og arbejdsmetode, og må nu også arbejde for at få kritikerne blandt socialdemokraterne og de grønne med i arbejdet for en demokratisk, social og grøn fornyelse af Europa. Hun er første kvinde på posten og vil få brug for at vise resultater, måske mere end sine forgængere. Men netop derfor er der grund til at have store forventninger, i en brydningstid, hvor EU kan spille en større rolle i verden, hvis vi står sammen. I Nyt Europa ser vi frem til kritisk, konstruktivt samarbejde med den nye Kommission, når den er helt på plads, ligesom vi glæder os til at komme i tættere dialog med de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet.


Lone Loklindt Formand for Nyt Europa

Comments


bottom of page