top of page

Generalforsamling 2023

Så løb endnu en generalforsamling i Nyt Europa af stablen og sikke en skøn aften, det har været. Rammerne var sat til en hyggelig og informativ aften på Den Bornholmske Stue ’Stauan’ i København, hvor forperson, Lone Loklindt, bød velkommen til generalforsamlingen med lidt let til ganen, inden Jeppe Tranholm Mikkelsen, departementschef i Udenrigsministeriet, holdt et oplæg om den nuværende Europapolitiske situation, og hvilke tanker han gør sig forud for Det Danske Formandskab i 2025.Jeppe Tranholm Mikkelsen lagde særligt vægt på betydningen af det internationale samarbejde, set i lyset af invasionen af Ukraine, og hvordan denne krise har tvunget EU at påtage sig en større ekstern rolle som geopolitisk aktør. Der har også været et hidtil uset samarbejde mellem Washington og EU Kommissionen både ift. indsatsen med at hjælpe Ukraine, men også ift. forhandlingerne om, hvordan vi reducerer risici i samfundet, blandt andet i forhold til forsyningskæder og afhængighed af andre lande. Vi skal være mere resiliente og reducere risiko, som Ursula von der Leyen siger:


”De-risk, don’t decouple.”

Jeppe Tranholm Mikkelsen forudser, at formandskabet blandt andet vil handle om Rusland, og hvordan Ruslands ageren påvirker vores forsvarsbudget, konsekvenser for EU’s politik på det forsvarsmæssige og -industrielle område og stabiliseringen af Europe – herunder frontlinjestaterne i geografisk forstand, hvilket bringer udvidelsesdagsordenen tilbage på bordet. Udvidelsen er central af sikkerhedspolitiske årsager, da vi skal være til stede, hvor behovet er, ifølge Tranholm Mikkelsen.


Efter et spændende oplæg var der rig mulighed for at stille spørgsmål, hvilket vores deltagende medlemmer naturligvis udnyttede til fulde – var der ikke sat en tidsplan, kunne spørgsmålene sagtens have fortsat til længere ud på aftenen. Vi rundede emner som forsyningskæderne i Europa, demokrati, økonomisk sikkerhed, forbrugssnakke, Beyond Growth konferencen, institutionernes styrke, mafia-tilstande, forsvarsforbeholdet og meget mere. Det var tydeligt, at alle var mødt velforberedte op og var klar til en god snak om Europapolitiske emner.Efter en kort pause holdt forperson Lone Loklindt et oplæg om årets gang i 2022. Hun fremhævede, hvordan sekretariatet har arbejdet hårdt for at sikre nye bevillinger, og lagde særlig vægt på bevillingen til projektet ’Fundamental Rights Initiative’, hvor vi skal styrke indsatsen med rettigheder, demokrati og Rule of Law i Danmark sammen med Globalt Fokus. Det har vi fået 26 millioner kr. til.


”Der er stadig krig i Europa (…), men i Nyt Europa er der hverken krig eller krise.”

Derudover fortalte Loklindt, hvordan invasionen af Ukraine har stor betydning for den politiske dagsorden og de politiske snakke i disse år. Det betyder, at nødvendigheden af at samarbejde er gået op for mange danskere. Loklindt fandt også tid til at fastsætte, at Danmark har brug for et stærkere og bredt EU, og at EU er den rette samarbejdsmodel for Danmark. Vi skal følge Kofi Annans ord: ’Globalisering med et menneskeligt ansigt’, da det er et budskab, der er brug for.

”2022 var European Year of Youth – hvilket det jo egentlig burde være hvert år!”

Vi skal fortsat arbejde for at styrke og mobilisere unge, da det er de unge, der er fremtiden. De unge i Nyt Europa har stillet et forslag, som skal give unge mere indflydelse – nemlig at indføre 16-års valgret til Europa-Parlamentsvalget. Det er et forslag, som hele bestyrelsen støtter varmt op om, og vi planlægger derfor at stille et borgerforslag og starte en kampagne i efteråret.

”Vi ønsker at styrke unges stemme på tværs af grænser.”

Bestyrelsen og sekretariatet ser frem mod et spændende år for Nyt Europa med forberedelse af Europa-Parlamentsvalget i 2024, hvor vi vil have fokus på klima, økonomi, rettigheder og demokrati.

Herefter tog sekretariatschef, Julie Rosenkilde, ordet og fortalt om det gode regnskab for 2022, som blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen. Der er generelt kommet flere midler til i Nyt Europa, og vi har nu større fokus på at søge større puljer, så vi har bedre tid til de enkelte projekter. Derudover er vi vokset i mandskab som følge af de store bevillinger.

Efter spændende oplæg fra hhv. Jeppe Tranholm Mikkelsen, Lone Loklindt og Julie Rosenkilde, var det tid til den mere formelle del af generalforsamlingen, nemlig at få fastsat en bestyrelse. Vi er så heldige, at hele den nuværende bestyrelse valgte at genopstille. Derudover fik vi hele tre nye ansøgninger fra personer, der også ønskede at stille op til bestyrelsen. Vi kan derfor byde varmt velkommen til Zoé Elkær Nicot, Sara Nielsen og Olivia Lyhne Broksø. Det vil sige, at bestyrelsen nu består af 17 medlemmer: Lone Loklindt, Steen Gade, Kim Elmose, Sanne Bruun, Jakob Erle, Mads Falkenfleth Jensen, Hannah Morrison Brejnholt Tranberg, Søren Keldorff, Mads Hvid, Anna Katrine Windt Courbin, Marek Azoulay, Regitze Helene Rohlfing-Frederiksen, Lucas Honoré, Benjamin Foyn Lausten, Zoe Elkær Nicot, Sara Nielsen og Olivia Lyhne Broksø.

Vi sætter stor pris på bestyrelsens engagement og glæder os over, at flere ønsker at tage del i dette vigtige arbejde. Vi ser frem til det fortsatte samarbejdet med bestyrelsen.

Af de mere formelle indslag, såsom fastsættelse af kontingentet og valg af revisor, blev der ikke foretaget ændringer. Vi fortsætter med kontingentsatserne på 200 kr. og 150 kr. for en stud./pens. og samarbejdet med Partner Revision. Der var ikke nye forslag, som bestyrelsen skulle behandle, så vi kunne stille og roligt bevæge os over til næste del af aftenen – aftensmad og socialt samvær. Den Bornholmske Stue serverede en lækker portion aftensmad, og snakken gik lystigt over bordene i de følgende timer.

Alt i alt ser vi tilbage på generalforsamlingen med glæde – hvor er det dejligt, at så mange ønsker at samles og høre, hvad vi har at fortælle, samt ønsker at bidrage til det sociale fællesskab i Nyt Europa. Vi håber at møde endnu flere medlemmer til vores kommende arrangementer, og husk: der er initiativret, så hvis du sidder med en god idé til et arrangement, er du velkommen til at præsentere ideen for os, så vi kan planlægge det i fællesskab.


De bedste hilsner,

Sekretariatet

Comments


bottom of page