top of page

3F: Vejen til en fair genopretning

Af Peter Kaae Holm, Gruppeformand for 3F's Grønne Gruppe og EU-politisk ansvarlig i 3F


Økonomiske kriser har tradition for at ramme socialt skævt. Det er de unge, de faglærte og ufaglærte, seniorerne, ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der bliver hårdest ramt, når en økonomisk krise skyller ind over os. Den sociale skævhed gælder også Corona-krisen, der ifølge AE-rådet har ramt endnu skævere end finanskrisen.


Med EU’s største stimuluspakke nogensinde har Danmark lige nu en enestående mulighed for at genoprette Danmark på en fair måde. For at få Danmark ud af både den økonomiske og den sociale krise. På den korte bane og på den lange bane. Til gavn for danske virksomheder, lønmodtagere og borgere. Så genopretningen bliver for de mange og ikke for de få.


3F peger på tre nødvendige skridt på vejen til en fair genopretning:


1. Fair grøn genopretning


Corona-krisen har kostet dyrt – men det kan klimaet også hurtigt komme til. Både i menneskeliv, arbejdspladser og indtægter. Den grønne omstilling har potentiale til at skabe vækst, nye jobs og i sidste ende flere penge til vores fælles velfærd. Mere præcist kan den grønne omstilling skabe mere end 200.000 årsværk frem mod 2030 ifølge AE-rådet.

Derfor støtter 3F EU’s krav til, at Danmark skal anvende mindst 37% af genopretningsmidlerne på den grønne omstilling. Det afgørende er, at den grønne omstilling både tilgodeser lønmodtagere, virksomhederne og klimaet. Og at de grønne og de røde målsætninger følges ad. Derfor skal ethvert initiativ til grøn omstilling også tage hensyn til og investere i den menneskelige omstilling.

Her er det er vigtigt, at lønmodtagerne er klædt ordentlig på til den omstilling og at tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og samarbejdsudvalget bliver inddraget heri. For når kompetente og omstillingsparate medarbejdere producerer energieffek­tive, innovative og bæredygtige løsninger i virksomhedernes grønne omstilling, vinder vi allesammen.


2. Fair digital genopretning


Lønmodtagerne skal rustes til en digital fremtid på den anden side af Corona-krisen. Derfor er det vigtigt, at de 20 % af genopretningsmidlerne, der er øremærket til den digitale omstilling, forvaltes på en fair måde. Lønmodtagerne skal have kvalifikationerne til at betjene de digitale værktøjer. Og de nye digitale jobs skal foregå under ordnede arbejdsvilkår – om de foregår på en digital platform eller en traditionel fysisk arbejdsplads. Så sikrer vi, at ingen efterlades på perronen.


Samtidig har vi behov for, at den digitale genopretning også bidrager med produktivitetsvækst. Gennem investeringer i digitalisering, nye maskiner, transportmidler, bygninger mv. både på store, små og mellemstore virksomheder. Gennem nye arbejdsgange og smartere produktion, efteruddannelse, forskning og udvikling. På kort sigt, fordi investeringer øger den hjemlige efterspørgsel. Men også på længere sigt, fordi investeringer er med til at skabe øget produktivitetsvækst, udvikling i erhvervslivet og konkurrencedygtige virksomheder til gavn for dansk økonomi og dansk beskæftigelse.


3. Fair uddannelsesmæssig genopretning


Hvis ikke vi får klædt lønmodtagerne ordentligt på med de rette kompetencer og samtidig sikrer, at de kan finde vej til de nye digitale og grønne job, vil der opstå flaskehalse, som i sidste ende gør genopretningen både dyrere og langsommere. De nye jobs kræver nemlig ikke nødvendigvis de samme kompetencer som de gamle. Derfor er der brug for, at vi tænker uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik aktivt sammen med genopretnings- og omstillingspolitikken.


Beskæftigelse og opkvalificering er nemlig ikke blot et hensyn, men en nødvendig del af opskriften på at gennemføre genopretningen og omstillingen på en fair måde. Og her kan uddannelsesindsatserne ikke stå alene – der skal gode kvalificerede praktikpladser til at sikre, at vi har den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til både genopretning og omstilling.


Comentarios


bottom of page