POLITISK
PRAKTIKANT

I Nyt Europa søger vi en politisk praktikant, der kan have mange bolde i luften, har kendskab til politiske problemstillinger og er engageret indenfor EU, verdensmålene og bæredygtighed. Du kommer til at arbejde med at udvikle, planlægge og gennemføre politiske projekter og derigennem få erfaring indenfor EU-politik, civilsamfundsorganisationer samt politisk interessevaretagelse. Derudover vil du som praktikant i Nyt Europa have rig mulighed for at udvide dit politiske og internationale netværk. Hvis Covid tillader det vil der potentielt kunne forekomme rejseaktivitet, både inden- og udenlandsk.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a., men ikke udelukkende tage form af:

 • Planlægning af events og debatter

 • Udarbejdelse af politiske analyser og rapporter

 • Tage del i nationale og internationale projekter, der fremmer Nyt Europas visioner for et bæredygtigt og demokratisk Europa

 • Arbejde med politiske udviklings- og forandringsprocesser i forhold til EU og Europas udfordringer og fremtid

Du vil få erfaring indenfor politisk interessevaretagelse og indflydelse, indenfor projektkoordinering og – ledelse samt generelt samarbejde på tværs af civilsamfundsorganisationer. Derudover ønsker vi at inddrage dine specifikke kompetencer og interesser i udviklingen af dine arbejdsopgaver.

VORES
ØNSKE TIL DIG E
R:

 • Engageret i EU, bæredygtighed og politik og har en bred samfundsmæssig forståelse og interesse.

 • Fuld af gode idéer og godt humør og skarp til både mundtlig og skriftlig formidling.

 • Interesseret i politiske processer samt hvordan disse påvirkes.

 • Skarp til både mundtlig og skriftlig formidling - både når det gælder politiske analyser og rapporter, men også på sociale medier og til diverse debatter.

 • Studerende på en relevant videregående uddannelse som fx: statskundskab, europæiske studier, kommunikation, sociologi, forvaltning, offentlig politik og velfærd, samfundsvidenskab, international business, global studies eller lign.

Derudover er det en fordel hvis:

 • Du har erfaring med politiske problemstillinger og interesserer dig for den politiske udvikling i Danmark, Europa og EU.

 • Har erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation. 

 • Kan arbejde strategisk og målrettet med politiske problemstillinger. 

NYT EUROPA TILBYDER:

 • Et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder tæt sammen og løbende sparrer og udveksler idéer.

 • Medbestemmelse indenfor arbejdsopgaver. 

 • Et stort netværk inden for den politiske verden - både i Danmark og internationalt. 

 • Fleksibilitet ift. arbejdstider og studieaktiviteter. 

 • At du bliver en del af en række store projekter hvor dine holdninger og idéer bliver inkluderet og værdsat. 

 • Deltagelse i politiske debatter og andre arrangementer. 

 • Støtte ved udarbejdelse af din praktikrapport eller –eksamen. 

 • Ved praktikkens afslutning giver vi dig selvfølgelig en udtalelse med på vejen. 

PRAKTISK

Arbejdstiden vil være på 37 timer om ugen fra start september til midt januar. Derfor anbefaler vi et 30 ECTS-points praktikophold. Kontoret ligger midt i København på Nybrogade 22 lige ved siden af Christiansborg.  .

 

Send en motiveret ansøgning (maks. 1 side) og CV senest d. 15.03.21 til lea@nyteuropa.dk.
Eventuelle spørgsmål kan ligeledes sendes her eller stilles på telefon +45 31 41 96 74.

 

Vi glæder os til at høre fra dig. Vi gør opmærksom på, at praktikopholdet er ulønnet. 
Vi indkalder løbende til samtaler.