PRATIKOPSLAG

OPLEV EUROPA MED UDSIGT TIL CHRISTIANSBORG


Er du en politisk nørd med udsyn og bæredygtighed i hjertet eller brænder du for at sikre unges stemme i debatten om vores fælles fremtid?

Så har du nu mulighed for at søge praktik for forårssemesteret '22.

Nyt Europa er en grøn og inkluderende NGO med en vision for en bæredygtig og demokratisk verden. Det tror vi på kan lade sig gøre igennem et stærkt EU-fællesskab, et stærkt civilsamfund og solidaritet på tværs af landegrænser. Netop dette arbejder vi på hver dag gennem folkeoplysning, uddannelse af unge og politisk interessevaretagelse.

Nyt Europa består af et sekretariat, en bestyrelse, Nyt Europa Unge og vores ca. 400 medlemmer. Du kommer til at sidde i sekretariatet ved siden af top engagerede eksperter indenfor en række forskellige EU-dagsordner. Du vil desuden jævnligt have kontakt med bestyrelsen, der består af nogle af Danmarks klogeste og skarpeste hjerner på EU, økonomi, bæredygtighed samt ligestilling.

PRAKTIKANTER SØGES TIL POLITISK ARBEJDE OG EUROPÆISKE PROJEKTER

I Nyt Europa søger vi 2 praktikanter, der kan have mange bolde i luften, har kendskab til politiske problemstillinger og er engageret indenfor EU, verdensmålene og bæredygtighed.

Du kommer til at arbejde med at udvikle, planlægge og gennemføre projekter og derigennem få erfaring indenfor EU-politik, civilsamfundsarbejde samt politisk interessevaretagelse. Derudover vil du som praktikant i Nyt Europa have rig mulighed for at udvide dit politiske og internationale netværk.

Bemærk: Hvis Covid tillader det vil der potentielt kunne forekomme rejseaktivitet, både inden- og udenlandsk.

Dine arbejdsopgaver vil blive planlagt efter evner og interesse, men kan bestå af:

 • Planlægning af events og debatter

 • Udarbejdelse af politiske analyser og rapporter

 • Tage del i nationale og internationale projekter, der fremmer Nyt Europas visioner for et bæredygtigt og demokratisk Europa

 • Arbejde med politiske udviklings- og forandringsprocesser i forhold til EU og Europas udfordringer og fremtid.

 • Planlægning- og eksekvering af politiske kampagner

 • Kommunikation på vores online platforme

 • Podcastproduktion

 • Projektunderstøttelse

 • Fondsansøgninger

Du vil få erfaring indenfor politisk interessevaretagelse og indflydelse, projektkoordinering og –ledelse samt generelt samarbejde på tværs af civilsamfundsorganisationer. Derudover ønsker vi at inddrage dine specifikke kompetencer og interesser i udviklingen af dine arbejdsopgaver.

DU ER:

 • Engageret i bæredygtighed, politik og har en bred samfundsmæssig forståelse og interesse.

 • Fuld af gode idéer og godt humør og skarp til både mundtlig og skriftlig formidling.

 • Interesseret i politiske processer samt hvordan disse påvirkes.

 • Skarp til både mundtlig og skriftlig formidling - både når det gælder politiske analyser og rapporter, men også på sociale medier og til diverse debatter.

 • Studerende på en relevant videregående uddannelse som fx: statskundskab, europæiske studier, kommunikation, sociologi, forvaltning, offentlig politik og velfærd, samfundsvidenskab, international business, global studies eller lign.
   

Det er en fordel, hvis du:

 • Har erfaring med politiske problemstillinger og interesserer dig for den politiske udvikling i Danmark, Europa og EU.

 • Har erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation.

 • Kan arbejde strategisk og målrettet med politiske problemstillinger.
   

Dette er dog ikke krav og vi er meget åbne for, hvad lige præcis DU kan tilbyde.

NYT EUROPA TILBYDER:

 • Et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder tæt sammen og løbende sparrer og udveksler idéer.

 • Medbestemmelse indenfor arbejdsopgaver.

 • Et stort netværk inden for NGO-verden og den politiske verden - både i Danmark og internationalt.

 • Fleksibilitet ift. arbejdstider og studieaktiviteter.

 • At du bliver en del af en række store projekter hvor dine holdninger og idéer bliver inkluderet og værdsat.

 • Deltagelse i politiske debatter, konferencer og andre arrangementer.

 • Støtte ved udarbejdelse af din praktikrapport eller –eksamen.

 • Ved praktikkens afslutning giver vi dig selvfølgelig en udtalelse med på vejen.

PRAKTISK

Arbejdstiden vil være på 37 timer om ugen fra start februar og semesteret ud (ca. midt juli). Som praktikant kan du ligeledes være med til at planlægge og afholde et højskoleophold en uge i august - her tager vi højde for, at du vil have en uge fri tidligere i praktikforløbet. Vi anbefaler et 30 ECTS-points praktikophold. Kontoret ligger midt i København på Nybrogade 22 lige ved siden af Christiansborg.

Send en motiveret ansøgning på max én side samt dit CV på mail: jacob@nyteuropa.dk, senest d.27-10-2021. Skulle du have nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på ovenstående mail eller på telefon +4520975244. Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi gør opmærksom på at praktikopholdet er ulønnet.

Bemærk, at vi tager løbende ansøgere ind til samtale.