top of page

POLITISK
ARBEJDE

BÆREDYGTIGHED

Verdensmålene for bæredygtigt udvikling sætter en ambitiøs global, europæisk og national dagsorden for at sikre økonomisk, politiske, sociale og miljømæssige rettigheder for alle. Netop denne dagsorden indkapsler de samme visioner, som Nyt Europa har for det europæiske fællesskab. Derfor er det vigtigt, at vi støtter op dagsordenen gennem vores aktiviteter og aktivt bruger dagsordenen som redskab til at arbejde for vores mål, både i forhold til at nå politisk forandring, folkeligt engagement og ved at engagere og koordinere civilsamfundsorganisationerne bedre i europæiske, politiske dagsordener. 

Vi arbejder med aktivt medborgerskab og demokratisk forståelse i flere af vores aktiviteter. Vi forstår aktivt medborgerskab som en kombination af viden, færdigheder, holdning og handlen, der har til formål at bygge og bevare demokratiske samfund. I Nyt Europas arbejde og initiativer fremmer vi aktivt medborgerskab og understøtter demokratisk samarbejde, der er baseret på de universelle menneskerettigheder, retsstatsprincipperne, diversitet og inklusion af alle i samfundet. Gennem disse fokuspunkter og aktiviteter gør vi det muligt for borgerne at sætte spørgsmålstegn ved reelle problemer og deres løsninger. Nyt Europa bidrager til et frit og åbent alternativ til en dialog om Europa, der ikke starter og slutter med skræmmekampagner, ekstremistiske og populistiske holdninger. 

DEMOKRATI OG RETTIGHEDER

BLIV MEDLEM

Vil du være med til at gøre EU og Europa mere bæredygtigt, demokratisk og medmenneskeligt, kan du melde dig ind i Nyt Europa for at være med til at sætte forskellige emner på dagsordenen, der også vedrører eller bekymrer dig.

bottom of page