top of page
Logo uden logoer.png

fælles fortalervirksomhed, monitorering og awareness raising

FRi skal være med til at beskytte og fremme EU’s rettigheder og værdier, herunder respekt for retsstatsprincipper, dialog, gennemsigtighed, god regeringsførelse og råderum for civilsamfundet gennem fælles fortalervirksomhed. Vi vil arbejde for at skabe større opmærksomhed omkring rettighedsdagsordenen og konkrete temaer – i civilsamfund, hos beslutningstagere og i den bredere offentlighed.

Det vil vi opnå ved at facilitere og understøtte en række handlingskoalitioner med partnere i forskellige grene af civilsamfundet, såvel som at facilitere dialogen med paneuropæiske platforme og danske CSO’er. Desuden vil vi koordinere fælles kampagner på tværs af civilsamfundet i forbindelse med Europaparlamentsvalget i 2024 og det danske EU-formandskab i 2025. Rettighedsdagsordenen kræver handling – det viser vores europæiske nabolande os. Men sammen kan vi gøre en forskel – i Danmark og Europa.

Samtidig vil partnerne bag FRi monitorere regeringens overholdelse af EU-charteret og give input til årlige høringer om bl.a. retsstatsrapporten fra EU-kommissionen. I den forbindelse vil partnerne bag FRi engagere sig i og samle input fra forskellige netværk og nøgleaktører inden for projektets temaer. Vi vil sikre, at det danske civilsamfund har nemmere adgang til at give input til forskellige monitoreringsværktøjer, så vi sammen kan skabe et bedre grundlag for at gøre status på grundlæggende rettigheder. Samtidig vil vi selv gennemføre monitorering på nøgleområder inden for rettighedsdagsordenen.

Logo_alm_hvid.png
DK-GF-logo_hvid.png

Menneskerettigheder skal vindes, akkurat lige som kærlighed, hver eneste dag.

Morten Kjaerum

fælles fortalervirksomhed

Gennem hele projektet vil Nyt Europa og Globalt Fokus sammen og i samarbejde med det øvrige civilsamfund og andre stakeholders presse på for at styrke grundlæggende rettigheder i Danmark og Europa. Vi vil målrette vores fortalervirksomhed mod både beslutningstagere og den bredere offentlighed. Herunder kan du se vores seneste initiativer.

monitorering

Forandring kræver først og fremmest indsigt. Med Fundamental Rights Initiative vil vi sikre ny viden om rettighedssituationen i Danmark. Derfor vil vi løbende udarbejde analyser af konkrete rettighedstematikker. Herunder vil du løbende kunne finde de seneste analyser. 

kommende events

tidligere events

nyheder

kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte demokratirådgiver, Xenia Due, hos Nyt Europa på xenia@nyteuropa.dk eller projektleder, Nina Falkesgaard Sørensen, hos Globalt Fokus på nfs@globaltfokus.dk.

FRi er medfinansieret af EU og en del af Citizens, Equality, Rights and Values Program (CERV).
CERV har til formål at beskytte, fremme og skabe opmærksomhed omkring EU’s grundlæggende rettigheder og værdier ved at støtte lokale, regionale og/eller nationale civilsamfundsorganisationer
og øge deres kapacitet og derved styrke implementering og brugen af EU’s Charter for grundlæggende rettigheder såvel som retsstatsprincipper og demokrati i EU. 

EN-Funded by the EU-PANTONE.png
bottom of page