top of page

CONNECT

EUROPE

I en tid hvor unionens værdier er truet af populisme og nationalisme, vil vi skabe opmærksomhed omkring, diskutere og fejre vores fundamentale rettigheder som EU-borgere. Gennem kampagner, der sætter fokus på de rettigheder vi har som EU-borgere, borgermøder og konferencer rundt om i Europa, håber vi at bringe samtalen om EU tæt på den enkelte europæer.

DINE RETTIGHEDER SOM EUROPÆER

Et centralt formål med projektet er at præsentere borgere og repræsentanter fra civilsamfundet for EU’s charter om grundlæggende rettigheder, der i 2020 fylder 20 år. Hvilke rettigheder har vi, hvilke udfordringer står vi overfor i dag og hvordan skal charteret bruges fremadrettet?

I diskussionerne omkring charterets temaer håber vi at gøre diskussionen om Europa mere nærværende og relevant for den enkelte borger i Europa og til formålet har vi bl.a. produceret en informativ flyer, der indeholder de 6 rettigheder i charteret:

 • VÆRDIGHED
 • FRIHEDER

 • LIGESTILLING

 • SOLIDARITET

 • BORGERRETTIGHEDER

 • RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

CIVILSAMFUND
SÆTTER EU PÅ DAGSORDENEN
I HELE EUROPA

Borgermøder og konferencer bliver afholdt i 7 forskellige Europæiske lande i Europa i samarbejdet med vores partnere. Centralt står en åben diskussion med borgerne om de 6 temaer i charteret.
Vores partnere i Connect Europe repræsenterer civilsamfundet i projektet 7 forskellige steder i Europa.

 

 • Nyt Europa, Danmark. 

 • Democracy international, Bruxelles

 • Active European citizen, Finland 

 • Portuguese Platform for Women’s Rights, Portugal 

 • Netwerk democratie, Holland

 • Euroregion Baltic, Polen

 • European civic forum, Frankrig

Connect Europe har modtaget støtte fra Europa-Nævnet.