Dialogspillet ‘Verdensborgeren – Verdensmål i spil’

’Verdensborgeren – verdensmål i spil’ er et dialog- og innovationsspil, hvor deltagerne gennem diskussion og debat tilegner sig viden og global dannelse gennem de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. I disse er formuleret nogle af samtidens og fremtidens største problemstillinger, som vedkommer os alle som borgere i verden. Spillet er relevant for efterskoler, gymnasier, og andre uddannelsesinstitutioner, hvor det er muligt at have en dialog om verdens udfordringer, og finde på innovative idéer til løsninger på disse. Formålet er derfor at give deltagere kompetencer, ud fra deres nuværende viden om globaliseringen, til kritisk at forholde sig til globale problematikker. De vil diskutere løsninger gennem institutioner og aktørers rolle, samt ved egen deltagelse. De 17 verdensmål rummer i alt 169 delmål, som i dialogspillet formuleres som udfordringer, der tages stilling til på hhv. lokalt, nationalt, regionalt eller globalt niveau – alt afhængigt af, hvor deltagerne finder det mest relevant. Deltagerne skal på demokratisk vis og med deres indbyrdes viden og holdninger debattere og finde løsninger på ulighed, sult, klimaudfordringer m.m.

Rasmus Prehn, 
tidligere Minister for 
Udviklingssamarbejde

Kontakt
Mail: nyteuropa@nyteuropa.dk
Adresse: Nybrogade 22, 1203 København    Telefon: 60 56 69 51
© Nyt Europa

Bank
CVR: 20920335

Konto: Reg: 6233. Kontonr: 0000311316

Mobilepay: 88175