top of page

Våbenhvile NU

Nu må EU træde i karakter som humanistisk stormagt.

I mere end en måned har vi været vidner til ubegribelig død og ødelæggelse i Israel og Palæstina. Tusindvis af uskyldige er blevet dræbt eller såret, og mange holdes fortsat som gidsler. Kvarterer i Gaza er lagt i ruiner, og der er akut mangel på vand, mad, medicin, brændstof og ligposer.


Over to millioner mennesker er fanget under den israelske blokade i Gaza, hvor de er afskåret fra mad, vand, elektricitet og brændstof. Samtidig falder bomberne over private hjem og skoler og dræber tusindvis af civile.


Vi står i en humanitær katastrofe. Vi kan ikke længere se på. Verden kan ikke sidde stille. Alle fortjener hjælp, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.


Den stadigt forværrede situationen for civilbefolkningen i Gaza kræver meget stærkere fælles EU-indsats, end den vi har set hidtil. Nyt Europa er enige i EU-landenes tidlige og enige fordømmelse af Hamas' terrorangreb og gidseltagning, at Israel har ret til at forsvare sig, og at gidslerne skal frigives. Tiden er nu inde til de næste skridt.


Civilbefolkningen i Gaza lider så voldsomt, at det akutte næste skridt for EU-landene bør være en markant indsats for at sikre humanitær hjælp til civilbefolkningen. I enighed skal der tages initiativer og presses på overfor Israel, for at få tilstrækkelige forsyninger ind i Gaza, hvor to millioner mennesker står indelukket og kan se ind i en ufattelig katastrofe. Desuden give fuld opbakning til FN's generalsekretær og kravet om en humanistisk våbenhvile.


Nyt Europa opfordrer derfor den danske regering til i tæt samarbejde med de andre EU-lande at arbejde for en øjeblikkelig humanitær våbenhvile, der sikrer humanitær bistand til civilbefolkningen. Sikringen af civiles sikkerhed og grundlæggende rettigheder bør vejlede enhver beslutningstagers ageren i konflikten.

Vi opfordrer til:

- omgående våbenhvile med en ende på bombninger og fordrivelse af civile

- beskyttelse af alle civile uanset nationalitet

- betingelsesløs sikring af livsvigtig nødhjælp, så vand, mad, medicin og brændstof når frem

- sikker adgang til humanitært og medicinsk personale til Gazastriben

- genoprettelse af elektricitet og internetadgang - løsladelse af alle civile gidsler uden betingelser

EU og alle stater bør handle nu.

Vi opfordrer til våbenhvile nu.

Коментарі


bottom of page