top of page

Ultrarige har fået comeback under corona-pandemien – mens andre mister livsgrundlaget

Kommentar af bestyrelsesmedlem i Nyt Europa og Senior Financing for Development Advisor hos Oxfam IBIS, Hannah Brejnholt


I mandags lancerede Oxfam IBIS sin årlige ulighedsrapport, som i år har titlen ”The Inequality Virus”. Rapporten viser, at verdens 1000 rigeste (fortrinsvist hvide mænd) har brugt bare 9 måneder at komme tilbage til, hvor de var, da den første coronabølge skyllede hen over verdenen – og en række af dem står betydelig bedre, end de gjorde.


Hvordan ser det så ud fra et europæisk perspektiv? Ifølge den research Oxfam har lavet, så er det også gået temmelig godt for Europas 305 dollar milliardærer, - herunder også danske. Deres formuer er vokset med knap 500 milliarder Euro. Det er så mange penge, at hvis det blev delt ud til Europas 10% fattigste, ville de hver kunne få en check på 11,092 euro (det svarer til godt 82.000 kr. hver).


Også i Europa har pandemien har haft kæmpe konsekvenser for rigtig mange almindelige borgere, der står helt i front som sundhedspersonale, lærere, pædagoger eller for dem, der har mistet deres arbejde eller deres kære. Men som europæere er vi også heldige at være født i rige lande, hvor der er hjælpepakker, hvor sundhedssystemerne kan klare en del om end de er under kæmpe (og nogle steder uoverkommeligt) pres lige nu. Vores lande kan holde til at finansiere krisen i al fald for en rum tid.


Sådan er det ikke i fattige lande. Her har den offentlige sektor længe været under pres, skattesystemerne fungerer dårligt og gælden er vokset samtidig med at lånemulighederne for dem bliver dyrere og betingelserne hårdere. Det er med til at gøre pandemien og dens konsekvenser rigtig meget mere alvorlige i fattige lande.


Pandemien har også en uligheds-slagside. Om end det stadig er tidligt at drage konklusioner siger rapporter fra blandt andre Verdensbanken, at det ser ud til pandemien er med til at øge uligheden som aldrig før. Ulighed er ikke et vilkår men et politisk valg, og Europa har et valg og et ansvar.


EU har en stor og vigtig rolle at spille


Sidste år fastslog det Europæiske Råd igen, ulighed er en kæmpe udfordring i forhold til at bekæmpe fattigdom og opnå bæredygtig udvikling, og kan udgøre en trussel mod kampen mod klimaforandringer. Rådet slog derfor igen fast, at det er en prioritet for EU at bekæmpe ulighed både udenfor og indenfor EU.


EU og vi som medlemslande udgør verdens største donor, og derfor har det EU gør og siger rigtig stor indflydelse. Dermed er det vigtigt, at vi som borgere bliver ved at holde vores egne regeringer og EU-institutionerne op på løfter om at opnå SDG'erne inden 2030, inklusiv at sætte ind og sikre lande et økonomiske råderum til udvikling. Lige nu skal den overhængende gældskrise adresseres, så lande ikke ender med at bruge sparsomme offentlige indtægter på at betale ubæredygtig gæld af eller ender i statsbankerot. Dette skal kobles med at sikre lande mulighed for at mobilisere egne nationale ressourcer i form af progressiv beskatning koblet med offentlige investeringer der nedbringer ulighed og sikrer udvikling. Det kan udviklingsbistanden være med til at understøtte.Comments


bottom of page