top of page

TILLYKKE TIL EU OG EUROPA MED BUDGETTET OG GENOPRETNINGSFONDEN

“Det er en meget glædelig dag for EU, fordi kredsen af medlemslande har formået at holde sammen og blive enige om et budget for de næste syv år og en historisk økonomisk stor genopretningsfond, der skal afbøde konsekvenserne af coronakrisens hærgen i Europa”.


Det siger formand for Nyt Europa, Lone Loklindt efter nattens aftale i Det europæiske Råd.


Det har været et hårdt og slidsomt forløb for de 27 lande – dels under optakten til forhandlingerne i de seneste måeder og dels under de fire dages forhandlinger. Det kunne være skredet helt med alvorlige forsinkelser af budgettet og en mindre fond til følge.

Men de europæiske regeringschefer formåede under EU-formand Jean Michels ledelse at nå et kompromis, som peger fremad.


“Det skal han, statsminister Mette Frederiksen og de øvrige regeringschefer have ros og tak for. Politikerne forstod at holde fokus på vigtigheden af at levere et kraftfuldt fælles europæisk svar på coronakrisens konsekvenser”, udtaler Lone Loklindt.


Det er positivt set fra Nyt Europas side, at aftalen om de I alt 13.580 mia. kr. blandt andet indeholder et krav om, at 30 pct af midlerne skal øremærkes ‘klimarelaterede projekter’ . Det er også glædeligt, at over halvdelen af genopretningsfondens 750 mia. Euro skal gives som tilskud til de lande, der er blevet særligt hårdt ramt af coronakrisen.

“Det er et opløftende bevis på, at det hårde - og for rigide – sparepolitiske regime fra finans- og gældskrisen i EU nu er fortid i europæisk politik”, noterer Nyt Europas formand. Hun er også tilfreds med, at det er lykkedes at stadfæste, at respekten for retsstatens principper er et af EUs bærende principper – selvom det slet ikke bliver så tæt koblet til tilskud under EUs budget, som hun og Nyt Europa kunne have ønsket sig.


MEGET AT KÆMPE FOR Hele optakten til og forløbet om aftalen viser imidlertid også, hvorfor der er brug for pro-europæiske, kritiske stemmer som Nyt Europas i debatten, understreger Lone Loklindt. “I forhandlingernes slutfase blev netop de konkrete klimamæssige tiltag svækket. “Just Transition Fund” skal hjælpe landene til at droppe fossile brændstoffer. Den blev beskåret fra 40 mia. Euro til 10 mia. Euro", siger hun – og peger på, at også programmer til fx forskning og sundhed beklageligvis blev skåret ned i de sene timer af topmødet. Derfor er der fortsat meget at kæmpe for i EU – og i Danmark, når det kommer til vores lands placering i EU.


Lone Loklindt og Nyt Europa anerkender statsminister Mette Frederiksens medvirken til den historiske aftale, som er enormt vigtigt for EUs borgere og virksomheder.


Men Nyt Europa opfordrer Mette Frederiksen til ikke fremover at binde sig til samarbejdet i “De sparsommelige Fire” sammen med Holland, Sverige og Østrig.


Statsministeren har stået fast på en skrap økonomisk platform i den værste krise for EU nogensinde, der har ramt adskillige lande i Syd- og Østeuropa meget hårdt.


De lande har haft svært ved at se det solidariske i det lille rige nordeuropæiske lands ageren, men har i stedet mistænkt Danmark for en egoiske kræmmertænkning - og det kan Lone Loklindt og Nyt Europa egentligt godt forstå.


“Danmark er en lille åben, økonomi, der nyder godt af Det Indre Marked, de fælles regler og samhandlen med de øvrige europæiske lande. Og netop de andre landes økonomiske sundhed er forudsætningen for dansk velstand og hundredetusinder af danske job”, siger Lone Loklindt.


Derfor vil Nyt Europa fortsat kæmpe for, at Danmark bidrager aktivt til skabelsen af et inkluderende og bæredygtigt EU.

Med dagens aftale om budget og genopretningsfond er det fundament blevet styrket.


Comments


bottom of page