top of page

Nyt stort EU-projekt skal styrke forsvaret af fundamentale rettigheder i DanmarkPressemeddelelse:

Europa er i forandring. Det stigende pres på civilsamfundet i Europa, krigen i Ukraine og COVID-19 pandemien er bare nogle af de tendenser, der stiller det danske civilsamfund over for en vigtig opgave i de her år: at værne om vores rettigheder i Danmark og EU’s kerneværdier. Med et nyt EU-projekt på 26 mio. kr. vil Globalt Fokus og Nyt Europa engagere det danske civilsamfund i at stå vagt om fundamentale rettigheder.


I denne tid, kan man ikke tage vores demokrati og rettigheder for givet, hvorfor dette projekt er en kæmpe gevinst for det danske civilsamfund, der netop har til opgave at værne rettighederne for det allermest sårbare grupper”

Mette Müller Kristensen, sekretariatschef Globalt FokusDet nye projekt, der er finansieret af EU-kommissionen, skal bruges til kapacitetsudvikling og allianceopbygning i det danske civilsamfund, fælles interessevaretagelse, monitorering og kampagnearbejde. Desuden vil en betydelig andel af midlerne gå direkte til danske civilsamfundsorganisationers vigtige arbejde med at beskytte og promovere rettigheder i Danmark.


Et svækket demokrati og et uudnyttet potentiale

Forkæmpere for rettigheder verden over oplever hver dag fysiske angreb, hård retorik, digitale trusler og begrænsninger af deres ressourcer, der forhindrer dem i at spille deres afgørende rolle som bannerførere for demokrati og rettigheder. I Danmark er vi fortsat blandt de 3,1% af verdens befolkning, der er frie til at ytre os, forene os og forsamle os, men med det øgede pres på demokratiet og civilsamfundet både offline og online stiger behovet for at kigge indad. Og også i Danmark har regeringen forsøgt at introducere lovgivning, der ville begrænse forsamlingsfriheden, diskriminere etniske minoriteter og øge kønsuligheden.


Med projektet vil Globalt Fokus og Nyt Europa samle det danske civilsamfund, styrke deres kapacitet og bygge bro til sociale bevægelser og andre uformelt organiserede grupper for at holde Danmark på det demokratiske spor og værne om de rettigheder, vi ikke må tage for givet. Samtidig skal projektet udnytte det store potentiale i at bruge EU-lovgivning og processer, såsom Digital Services Act og EU’s handlingsplan mod racisme som løftestang til at holde Danmark op på sin rolle som frontløber for demokrati og menneskerettigheder globalt.”Vi har længe kæmpet for at styrke civilsamfundets interesserer på EU området. Dette projekt vil netop styrke den danske indsats, både med at holde beslutningstagere oppe på relevant EU-lovgivning, men også være med til at styrke lovgivningsprocessen på EU niveau, og styrket linket mellem det nationale og europæiske.” Julie Rosenkilde, sekretariatsleder Nyt Europa


Fakta om EU-projektet:

- Projektet er på 26.647.650 over de næste tre år, hvoraf 13.125.000 vil blive uddelt til andre danske civilsamfundsaktører via en pulje, som vil blive administreret af Globalt Fokus. De endelige retningslinjer er under udarbejdelse

- Projektet implementeres af Globalt Fokus og Nyt Europa i fællesskab, mens det er bevilget af EU-kommissionen.

- Puljen kan søges af lokale, regionale og nationale civilsamfundsorganisationer i Danmark til deres arbejde for at sikre fundamentale rettigheder, retsstatsprincipper og demokrati.Pressekontakt:

Norma J. Martinez, 25 17 48 63, nm@globaltfokus.dk

Julie Rosenkilde, sekretariatsleder i Nyt Europa 28 43 88 47 jr@nyteuropa.dkComments


bottom of page