top of page

MERCOSUR-aftalen må ikke gå på kompromis med natur og mennesker

Kære Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen & Udenrigsminister Lars Løkke.


Vi skriver til Jer, for at udtrykke vores fortsatte bekymring for handelsaftalen mellem EU og Mercosurhandelsblokken (Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay). Handelsaftalen har været forhandlet i mere end 20 år, men det betyder desværre, at nogle dele af aftalen ikke længere er tidssvarende. Det er særligt de dele, der skal beskytte klimaet, naturen og oprindelige folk.


For to år siden sendte vi (en del af en gruppe af 20 NGO’er støttet af 17 forskere) et åbent brev for at understrege vores bekymring for de negative konsekvenser for natur, klima og mennesker, Mercosuraftalen står til at have. Vi vil gerne gøre Jer, som nye ministre, opmærksom på de samme negative konsekvenser, som aftalen fortsat vil have, og som der ikke er fundet nogen løsning på.


For to år siden blev forhandlingerne sat i bero på grund af stor modstand blandt andet fra civilsamfundet og lande, som Frankrig og Østrig. Men nu er processen sat i gang på ny, hvilket skyldes en række vigtige begivenheder:

o EU har netop vedtaget en ny lov mod global afskovning.

o EU-Kommissionen arbejder på et forslag til et tillægsdokument, der skal imødekomme aftalens nuværende mangler.

o Brasilien har lagt en ny kurs med den nyindsatte præsident i januar, Luiz Inácio “Lula” da Silva.


Selvom vi tager godt imod både præsident Lulas nye kurs og loven mod afskovning, ændrer det ikke ved, at Mercosur-aftalen stadig ikke er tidssvarende og derfor vil medføre en lang række negative konsekvenser. En fransk rapport viser blandt andet, at skovrydningen alene på grund af oksekødsproduktionen i Brasilien vil stige med 25% om året. Med de udfordringer vi står over for i denne tid, bør handel bruges som endnu en løftestang til at sikre klima, biodiversitet og mennesker - ikke det modsatte.


Selvom den nye lov mod afskovning vil være med til at forhindre, at europæisk import er skyld i afskovning, så afhænger dette af hvordan loven implementeres, og Mercosur-aftalen har stadig alt for mange negative konsekvenser, som loven mod afskovning ikke løser.


Loven er et vigtigt initiativ mod kraftigt at begrænse EU’s globale skovrydningsaftryk samt bryde forbindelsen mellem vores forbrug og produktionsmetoder, der medfører skovrydning. Loven mod afskovning er en kæmpe sejr for klimaet og naturen, men vi ser lige nu, at EU-Kommissionen bruger loven som argument for, at Mercosur-aftalen kan vedtages. Det er langt fra et holdbart argument, da loven i sig selv ikke kan ændre Mercosur-aftalens indlejrede negative konsekvenser. Handelsaftalen giver mulighed for en stigning af importen af produkter som oksekød, soja og ethanol, der i forvejen forårsager skovrydning, hvilket kun kan forventes at blive forværret, når produktionen stiger. For selvom den ny lov mod afskovning, når den træder i kraft, vil forhindre varer med direkte forbindelse til skovrydning i at blive importeret til EU, vil en øget import af varerne fortsat medvirke til indirekte skovrydning. Samtidig beskytter loven mod afskovning udelukkende skov og ikke andre økosystemer, og gælder kun for syv konkrete varer (soja, palmeolie, kaffe, kakao, tømmer, kvæg og gummi). Derfor er der fortsat en enorm risiko for fortsatte naturødelæggelser og afskovning.


For at imødekomme de mange kritiske røster blandt medlemslandene, fremlagde EU i februar et tillægsdokument, med henblik på yderligere at sikre natur og mennesker på begge kontinenter. Men dokumentet, der blev lækket i marts, formår ikke at nå i mål. I dokumentet uddybes de grønne tiltag, der allerede er i Mercosur-aftalen, men de er hverken blevet forbedret eller juridisk mere bindende. Desuden, kan tillægsdokumentet risikere at underminere Brasiliens egne mål for at reducere skovrydning.


Disse manglende sikringer, er årsag til, at Brasiliens nyvalgte præsident, Luiz Inácio “Lula” da Silva, sætter spørgsmålstegn ved, om aftalen vil skubbe Brasilien i den rigtige retning. Siden sin indsættelse på præsidentposten i januar, har præsident Lula lagt vægt på en politik, der skal være med til at skabe bedre forhold for oprindelige folk og naturen i Brasilien. Derudover har han udtrykt, at en handelsaftale skal gavne alle indeværende parter lige. Mercosur-aftalen står ikke til at kunne understøtte disse mål, men vil nærmere skabe yderligere incitament for skovrydning samt skævvride magtforholdet mellem EU, der fortsat vil avancere sin teknologi, og Mercosur-landene, der derimod vil blive fastholdt som produktionslande af primærprodukter.


Alt dette sker samtidig med, at EU har hævet ambitionerne om at få unionen i en grønnere retning. Det er tydeligt med den Europæiske Grønne Pagt, der blev vedtaget i 2020, med en række initiativer, der skal sikre klimaneutralitet i 2050. Det er nogle positive skridt i den rigtige retning, og vi ser ikke hvordan handelsaftalen mellem EU og Mercosur, som den ser ud nu, passer ind i den nuværende og grønne kurs.


Vi vil derfor opfordre Jer til ikke at ratificere EU-Mercosur-aftalen i dens nuværende form. En handelsaftale med så negative konsekvenser for klima, natur og mennesker, passer ikke til den tid, vi lever i.


Vi står til rådighed og bistår gerne med supplerende information om den videre proces omkring EU Mercosur-aftalen. Vi ser frem til at høre fra Jer.


Med Venlig Hilsen, Global Aktion, Greenpeace, NOAH, Nyt Europa, Verdens Skove, World Animal Protection.Comments


bottom of page