top of page

Ligestillingskrig i EuropaKampen for ligestilling er stadig brandaktuel i Europa, hvor polske aktivister har erklæret retten til abort for en krig, Kommissionen har oprustet med deres første Kommissær for ligestilling og danske politikere skal implementere flere direktiver, der sikrer ligeløn og barselsrettigheder til begge forældre.


Det er grundlæggende en demokratisk kamp for de rettigheder vores Europæiske fællesskab bygger på. Derfor sætter vi i denne uge frem til kvindernes internationale kampdag d. 8. marts fokus på vores arbejde for ligestilling i EU.


Du kan være med til at dele vores budskaber, når de ruller ud over de sociale medier som film, indlæg og grafikker, så følg med hele ugen. Du kan også tune ind til vores debat på kampdagen, hvor vi har en særlig gæst med, der skal gøre os klogere på Kommissionens ligestillingsstrategi og det portugisiske EU-formandskabs planer for området.


Allerede i denne uge landet direktivet om lønåbenhed, der skal implementeres i dansk lovgivning for at sikre lige løn for arbejde af samme værdi. Hvordan forholder vores politikere sig til EU’s rolle som ligestillingsforkæmper og skal EU overhovedet blande sig i nationale forhold?Stadig mange kampe at kæmpe


Ligestillings-kommissær Helena Dalli har fremlagt EU-Kommissionens ligestillingsstrategi. Den tager blandt andet fat i manglende repræsentation, ulige-løn, barselsrettigheder til far, vold mod kvinder og mere endnu.


I en række opslag og grafikker på vores Facebook og Instagram profiler vil du blive præsenteret for en række fakta og spørgsmål, som vi håber du vil være med at debattere. Skal vi rykke på den her dagsorden er det nemlig vigtigt, at flere blander sig i debatten og stiller krav til politikerne.

Vidste du, at langt det meste af vores barselsret kommer fra EU? Og at EU er på vej med nye tiltag for at sikre, at far også får mere barsel? I dag tager mænd kun 1/10 af orloven i Danmark.


Derfor er EU-Kommissionen kommet med et nyt orlovs-direktiv, der giver fædre ret til mindst to måneders øremærket forældreorlov. Danmark skal have implementeret retten inden 2022.


Men hvad synes du - skal EU blande sig i ligestillingsdebatten med orlov- og barselsrettigheder?

Den polske abortkrig


“Dette er krig!” Sådan lyder kampråbet fra de polske aktivister, der lige nu demonstrerer mod regeringens de facto abortforbud. En af disse aktivister er lederen af bevægelsen Polish Womens’ strike, der arrangerer demonstrationerne, Martha Lempart. Hun er netop blevet anklaget for med demonstrationerne at bringe folkesundheden i fare. Strafferammen kan lyde på op til 8 års fængsel. "Krigen om abort" i de polske gader er ikke kun en spørgsmål om kvinders ret til egen krop, men er også blevet til et slag om vores fælles Europæiske og fundamentale værdier, som EU bygger på.

Hvordan vi reagerer nu, er afgørende for den demokratiske udvikling i EU og derfor må vi alle vise solidaritet med de kræfter, der kæmper den demokratiske kamp i Europa.

 

Vil du være med til at støtte op om kampen for ligestilling i EU?


… så håber vi, at du vil deltage i debatten på vores sociale medier. For som vores formand siger, i en video, du kan finde i løbet af ugen på vores sociale medier:

”Ligestilling handler i høj grad om at ændre i kulturen og strukturer i vores samfund – og derfor er det i høj grad en politisk kamp. Lige nu er ligestillingsrettigheder under pres i hele EU. Ligestilling er en kamp på fundamentale rettigheder som ikke slutter her.”


Lone Loklindt, formand i Nyt Europa


Vi fortsætter kampen. Tak fordi du kæmper med.


댓글


bottom of page