top of page

Generalforsamling og formandsberetning

Onsdag den 31. maj afholdte Nyt Europa generalforsamling og vi har fået valgt nye personer ind i bestyrelsen som nu består af:


Steen Gade (formand), Anne Mette Wehmüller, Saxe Lomholt, Medine Duvarci, Andreas Røpke, Britta Thomsen, Søren Keldorff, Nanna Yding, Lone Loklindt, Daniel Christensen, Peder Kyst, Jakob Erle, Teis Volstrup og Rikke Posborg. Det er et stærkt hold, der glæder sig til at knokle for et mere demokratisk og bæredygtigt EUropa. Et stort tak skal lyde til Peter von Kohl der har valgt at træde af,


Formandsberetning:

2015 var et meget vigtigt år – Nyt Europa er i stor fremdrift, og samtidig er vor del af verden i dag plaget af mange krisetegn. Både reelle og mere politiske, og mest i vore hoveder. Ideen om et mere fælles Europa er under kraftig forvitring. Og et omsiggribende mismod og manglende tro på os selv i en mere globaliseret virkelighed er desværre karakteristisk for maj 2016. I hele Europa og ikke mindst i Danmark. Desværre.


Sådan startede jeg beretningen i maj sidste år. Og når jeg vælger at citere den del af beretningen er det for at starte med en slags ministatus om Danmark og EU -samarbejdet. Nu et år efter. Vi manglede stadig på det tidspunkt sidste år lavpunktet med Brexit. Og selv om det var et lavpunkt, så virker det også som om, der kom en ny alvor ind i diskussionen om EU’s – altså vores – fremtid som danskere.


Og hvor mærkeligt det end lyder, blev valget af Trump i USA en reel katalysator for en spirende genfunden forståelse for at vores demokrati kan trues af kræfter, der vil nedbryde de internationale institutioner, der cementerede både fred, en mere human tankegang samt demokrati efter 2. verdenskrigs rædsler og nazismens og fascismens farlige vildveje. At der er en risiko ved nationalisme og fremmedfjendskhed. Og at ultraliberalisme er uretfærdig, skaber stor ulighed og dermed ustabilitet.


I den sammenhæng er der en spirende forståelse af, at det både er risikabelt og forkert at svække EU samarbejdet.


Med valgene i Holland og sidst nu i Frankrig, har vi set den første usikre spire til noget, der forhåbentlig kan vokse sig stort. Vi skal give vort lille bidrag.


Men Nyt Europa er ikke skabt for at være jubeleuropæere. Men vi er altid hellere kritiske indenfor EU, for de løsninger, der kan håndtere de store kriser vi står overfor, er i denne globaliserings tidsalder fælles, og kan kun effektivt løses i fællesskab i Europa. For problemerne er faktisk store, og mange mennesker er i vildrede, utrygge i forhold til fremtiden, føler sig kørt over og efterladte, og giver ofte globalisering og EU skylden.

Og EU -samarbejdet har meget at rette op på. Den økonomiske krise i Europa har varet alt for længe og uden for alvor at sætte en vækstfremmende og grøn jobskabelse med mere lighed på dagsordenen. Modsætningen mellem nord og syd i EU har fået lov til at sætte sig fast i stedet for at finde brugbare og holdbare langtidsløsninger. Og – især – flygtninge og migrationskrisen har ikke fundet en holdbar langtidsløsning.


Det sidste er nøglen til at genoprette tilliden, men det kræver, at de politiske partier tar sig sammen. Går ud og tar diskussionen med folk om, at den eneste vej frem er fælles løsninger og fælles ansvar, og at nationale såkaldte løsninger indebærer kimen til fortsatte store problemer og udfordringer. – Og det kræver, at vi også i EU må satse på mere lighed og en klar social profil. Det er ikke nok herhjemme. Det samme gælder en bedre balance mellem syd og nord.


EU – Kommissionen har med hvidbogen om EU’s fremtid og sine øvrige initiativer efter Brexit taget nogle forsigtige skridt i den retning. Nyt Europa har – som nogle af de få – støttet EU kommissionens forslag om en social søjle i EU- samarbejdet. Også de svære dele med minimumsløn. – Men hvor er hovedparten af de danske politiske partier?


Og behovet for en mere ekspansiv økonomisk politik til fordel for Sydeuropa, for beskæftigelse og for de svageste grupper på arbejdsmarkedet – the working poor - er åbenlys. Og nu skal den være grøn og en del af den store omstilling og moderniseringsproces til reel bæredygtighed. – Her er der også for få, der fortæller, at det først for alvor kan lade sig gøre når der samarbejdes mere om den overordnede politik og gøres op med den ensidige spare – politik.


Alle områder, er områder, hvor Nyt Europa vil sætte sine kræfter ind i det nye år, og hvor vi følger op på Kommissionens hvidbog med en heldagskonference om EU’s fremtid i efteråret sammen med fælles europæiske kampagner for bedre scenarier end de 5 Kommissionen har fremlagt.


At det ser bedre ud i det folkelige, kan man bl.a. læse i de opmuntrende resultater af Folketingets EU folkemøde. – En åbenbar illustration af modsætningerne mellem de folkevalgte og ”alm” mennesker, der tar sig en dags tid til at sætte sig mere ind i substansen! Og det var også opmuntrende for Nyt Europa, at det først nævnte pejlemærke, som samlede alle de statistisk udvalget danskere er tænkt i en Nyt Europa tankegang. Faktisk var det mit forslag. Det lyder:


Vi har brug for tæt EU-samarbejde, og at kende hinanden bedre. Klimaændringerne, flygtninge og migrationspres, terror, kriminalitet, stigende global ulighed og udfordringer rundt om os, kræver forpligtende samarbejde. På et kritisk, mere socialt og grønt grundlag - i kamp for en globalisering med et menneskeligt ansigt.


Og så til Nyt Europa. Vi har skærpet profilen – vi har i dag klare meldinger, om hvor vi står på hjemmesiden. Overordnede svar på flygtninge og immigrations udfordringerne. Har markeret os om en stærkere social profil i EU-samarbejdet. Vi har taget teten når det gælder oplysning og opfølgningen på FN’s bæredygtighedsmål. Og vi har fået udviklet et undervisningshold, der tager ud på skoler og underviser om EU samarbejdet. Vi har gennemført et akademi om EU’s fremtid- Vi har startet på valgrejser for Nyt Europas medlemmer. Vi har deltaget i europæisk samarbejde om flygtninge og om FN’s bæredygtighedsmål. Vi har udgivet en spændende E- bog : Hvis EU er svaret, hvad er så spørgsmålet? Den kommer i en udvidet udgave i løbet af efteråret både som podcast, E-bog og papirbog. Vi har deltaget med dygtige frivillige på Folkemødet på Bornholm og ungdommens folkemøde. Vi har afholdt en stribe foredrag og et par konferencer. Vi har fået en række unge aktivister. – Og nu er vi her. På diamanten.


Vi har samarbejdet med en række organisationer. Europabevægelsen, FN- forbundet, EU- kommissionen og EU parlamentets informationskontor i Danmark, Klub, IBIS også de internationale, SDG Watch Europe, European Civic Forum, Volunt Europe, Arci mfl.

I kan selv læse mere i årsrapporten, som ligger trykt. Og I har listen her. Se her


Lige nu står vi midt i det afgørende år for diskussionen om EU’s fremtid. Der er jo en klar sammenhæng mellem EU- kommissionens hvidbog med de 5 scenarier og perlerækken af udspil fra Kommissionen i de kommende måneder. Og samtidig har Frankrig og Tyskland netop aftalt at samarbejde tæt om at sætte dagsordenen for EU’s fremtid. De har ligefrem lavet en roadmap for det fornyede EU, så at sige. Her bør vi danskere også komme på banen. Ikke som vores udenrigsminister være optaget af tabet af Brexit og rejse rundt for at kunne lave blokerende mindretal, men for virkelig sætte en fremadrettet dagsorden, der ikke bare handler om mere eller mindre EU. Faktisk tror jeg at de diskussioner er blindgyder for os danskere.


Den debat skal Nyt Europa for alvor være en del af. Vi er godt i gang med bogen. Vi er - som nævnt - medarrangør af en heldagskonference til efteråret, og Nyt Europa vil indgå i fælleseuropæiske diskussioner om et scenarie 6 set i sammenhæng med indsatsen i EU for at gennemføre FN’s bæredygtighedsmål. I den hele taget vil vi tage initiativer for at samarbejde med det det danske NGO miljø og civilsamfundsorganisationer om at satse mere på fælleseuropæisk løsninger og kampagner på tværs af grænserne. På den måde vil knytte os tættere til tænketanke i Europa og denne generalforsamling skal være startskuddet til Tænketank Nyt Europa. – Nu har vi igen kræfterne til det, og det første initiativ bliver Nyt Europas bud på fremtidens EU.


Vores økonomi er bedre end nogensinde, så den ny bestyrelse skal i gang med at opruste organisationen . Det var også planen at nå hertil på sidste års generalforsamling. Derfor dejligt at det er lykkedes, samtidig med en voldsom udvidelse af vores aktiviteter og rækkevidde. Tak til en virkelig aktiv bestyrelse – dejligt at vi er bedre end i mange år. Julie skal have en særlig stor tak. Fantastisk flot arbejde.


Tak for ordet.

Comments


bottom of page