Forslag til handlingsplan: Monitorering og evalueringscyklus

Regeringen fremlægger snart sit forslag til en handlingsplan for verdensmålene. I Nyt Europa har vi udarbejdet et forslag på hvordan en monitorering og evalueringscyklus kan se ud. Forslag er sendt til regeringen.


I Danmark er der ikke sat en mekanisme for evaluering, monitering og opfølgning op omkring verdensmålene. Det er vigtigt, at der sættes én samlet mekanisme op, der gør dette arbejde nemmere og mere tilgængeligt for forskellige aktører, og så flere kan være involveret. Vi anbefaler, at en sådan mekanisme som minimum skal indeholde:


1. En officiel årlig statusrapport på opnåelse af verdensmålene og Danmark internationale bidrag udarbejdet af fagministerierne.

2. En årlig skyggerapport udarbejdet af en uafhængig instans.

3. En årlig diskussion i Folketinget på baggrund af den årlige statusrapport samt skyggerapporten og statusrapporter og landeanbefalinger fra andre aktører (fx civilsamfundet, 2030-Panelet, EU, FN).

4. Bred aktørinvolvering – både i udarbejdelsen af den officielle årlige statusrapport og i den årlige diskussion.

5. Udarbejdelse af VNR til HLPF hvert tredje år.

6. Ved regeringsskifte udarbejder den uafhængige instans en statusrapport.


Det er afgørende, at der bliver opsat de rigtige mekanismer, der især kan følge monitorering, evaluering og opfølgning af implementeringen af verdensmålene i Danmark, hvorfor vi foreslår en årlig bæredygtig monitorerings- og evalueringscyklus. Cyklussen skal være inddragende af karakter og processen skal sikre dialog med forskellige stakeholders, samtidigt er det vigtigt, at cyklussen er med til at styrke koordineringen med alle ministerier og Folketinget som lovgiver for at sikre politik-sammenhæng.

I den officielle årlige statusrapport bør fagministerierne årligt afrapportere på fremgangen for 2030-dagsordenen og måle det op imod de globale og nationale indikatorer. Den interne koordinering mellem ministerierne bør tage højde for de overordnede principper i 2030-dagsordenen: At ingen skal lades i stikken (Leaving No One behind-princippet), at implementeringen sker med holistisk sigte, og med udgangspunkt i de tre dimensioner for bæredygtig udvikling for at mindske/fjerne negative eksternaliteter og spil-overs; og at 2030-dagsordenen er universel, hvorfor den gælder for alle og for alle områder. Den interne koordinering af den årlige fremdriftsrapport ledes af finansministeriet, som er ansvarlig for verdensmålene i Danmark.


En cyklus kunne se således ud: