top of page

Formandens beretning ved generalforsamlingen

Siden sidste generalforsamling / formandens beretning


Politisk har 2019 været et begivenhedsrigt år. Valget til Europa-Parlamentet betød nye magtforhold samt en ny EU-Kommission. Samtidig gav et Folketingsvalg i Danmark os en S-regering baseret på et nyt flertal. Disse valg har store konsekvenser for Europa og for den politik, som skal sætte kursen i de kommende år. Europa-parlamentsvalget havde en historisk høj valgdeltagelse i Danmark, hvor især ungdommens gjorde deres: dels med at få valgdeltagelsen op; men også med at slå fast, at EU-valget var et klimavalg først og fremmest. Samme billede tegnede sig overalt i Europa, hvor valgdeltagelsen steg. Det er positivt for det europæiske demokrati og valget spejlede også et rungende europæisk ’ja’ til EU-fællesskabet.


Til efteråret kom den nye Kommission i gang og fik blandt andet iværksat en grøn pagt, der også spejlede valgets tale. En ny vækststrategi bygger på visionen om, at vi i 2050 skal være CO2-neutrale og den økonomiske vækst afkoblet fra ressourceanvendelsen. Vi er ikke i mål, men det er vigtige skridt i den rigtige retning. Flere skridt er på vej indenfor retssikkerhedsområdet, for den digitale omstilling og på det sociale område. Det er politiske områder vi følger tæt og selvfølgelig vil søge indflydelse på.


Netop derfor har 2019 også været et heftigt år i Nyt Europa, hvor aktivitetsniveauet har slået alle rekorder. Ja, det er nok umuligt at remse det hele op her, men denne årsrapport vil give et billede af de aktiviteter, der har været omdrejningspunkt for Nyt Europa. Alle de mange aktiviteter Nyt Europa har lavet de seneste år har haft stor opbakning fra medlemmer og samarbejdspartnere. Det er jeg er meget taknemmelig for. Jeg er dybt imponeret over vores dynamiske sekretariat og de mange frivillige, som har fået tingene til at ske. Også tak til den aktive bestyrelse, som i sin bredde med meget rutinerede og helt grønne medlemmer, giver os stor værdi.


Men en heftig sommer og efterår blev kølet kraftig ned: Foråret 2020 kunne ingen have spået. COVID-19 satte hele verden i bero og efterlod vidtrækkende konsekvenser - økonomisk såvel som socialt. I lyset af COVID-19 krisen er Nyt Europas fokus på fundamentale rettigheder og bæredygtig udvikling samtidig kun blevet mere relevante tematikker. Overalt i Europa har vi set haste- og særlovgivninger, forsamlingsforbund og ubegrænsede undtagelsestilstande, der sætter borgernes rettigheder under pres og forværre allerede anti-demokratiske tendenser. Det er afgørende, at vi kommer gennem denne krise på en måde, der er både social retfærdig og klima- og miljømæssigt ansvarlig.


Sidst men ikke mindst er det tid til fremsyn. Vi kigger ind i et nyt årti, hvor vi frem mod 2030 har så uendeligt meget, vi skal nå, hvis verdensmålene for bæredygtig udvikling skal indfries. Derfor skal vi blandt andet gentænke vores økonomiske system, der kan være med til at kickstarte en ny æra i EU, som både skal være bæredygtig og inkluderende.


Kun sammen kan vi gøre en forskel.


Formand Lone Loklindt

Comments


bottom of page