top of page

Det 6. scenarie for det #EuropeWeWant

Det 6. scenarie-kampagnen "Sustainable Europe for its Citizens" er en pan-europæisk kampagne for fremtidens bæredygtige Europa.


Europa står nemlig ved en skillevej. De sidste sidste 12 måneder har vi oplevet; Brexit, forfatningsstridige love, stigende højrepopulisme, flygtningepres, sparepolitik og et utilregneligt USA med valget af præsident Donald Trump.


Derfor præsenterede præsenterede kommissionsformand Jean-Claude Juncker i april 2017 hvidbogen for Fremtidens Europa, hvor fem mulige scenarier opstilles.


På baggrund af hvidbogen har SDG Watch Europe (Nyt Europas samarbejdspartner) udarbejdet et nyt "6. scenarie". Det 6. scenarie har til formål at skabe et bæredygtigt og retfærdigt Europa, hvor befolkningen og planeten er i centrum.


---


Pressemeddelelse:

Bruxelles, 20 Juni – Mere end 250 NGO fra hele Europa har idag offentliggjort en alternativ vision for et mere demokratisk, retfærdigt og bæredygtigt Europa.


Denne alternative vision er skabt for at påvirke debatten om EU og scenarierne for Europas fremtid. Visionen er blevet tilsluttet af en bred vifte af organisationer, der repræsenterer forskelligartede emner og interesser - alt fra kultur, udvikling, arbejdstagerrettigheder, miljø, sundhed, kvinders rettigheder, ungdom og anti-diskrimination grupper.


Offentliggørelsen kommer forud for denne uges topmøde for EU's stats- og regeringsledere, hvor centrale spørgsmål for Europas fremtid er på dagsordenen, herunder migration, sikkerhed, jobsskabelse og Brexit. Denne uge markerer ligeledes årsdagen for Storbritanniens folkeafstemning om at forlade den Europæiske Union (23. juni).


Visionen beskriver en fremtid for Europa, hvor bæredygtighed er kernen af det europæiske projekt, og hvor EU fokuserer på demokrati og deltagelse, social og miljømæssig retfærdighed, solidaritet og bæredygtighed, respekt for retsstaten, og menneskerettigheder både i Europa og i resten af verden.


Organisationerne har fremsat dette scenarie for EU's fremtid som et alternativt forslag til Europakommissionens formand Jean-Claude Junckers fem scenarier for EU's fremtid, der i øjeblikket bliver konsulteret med medlemslandene, med de første konklusioner i slutningen af året.


Pressemeddelelsen er udarbejdet af SDG Watch Europe og Friends of the Earth med Nyt Europa som medunderskriver. Det er Nyt Europa, der udbreder kampagnen i Danmark, for at sætte fokus på et nyt bæredygtigt Europa.  

Comments


bottom of page