top of page

Dansk Erhverv: Brug genopretningsmidlerne fra EU rigtigt!

Et år efter corona-nedlukningen er dansk erhvervsliv fortsat præget af restriktioner, kompensationer og uforudsigelighed. Men med udrulningen af vacciner og implementering af coronapasset er det tid til at se fremad og styrke dansk erhvervslivs langsigtede konkurrenceevne. Med 11,5 mia. kr. fra EU til genopretning af dansk økonomi er der gode muligheder for at øge vækst og beskæftigelse i Danmark.

”Men det er vigtigt, at genopretningsmidlerne fra EU anvendes rigtigt”, udtaler EU- og international chef i Dansk Erhverv, Lasse Hamilton Heidemann, og fortsætter: ”Danmark har i forhandlingerne kæmpet for, at midlerne skal gå til grøn og digital omstilling på tværs af EU. Det skal også afspejles i den danske genopretningsplan i form af fradrag for grønne investeringer samt grønne og digitale storskalaprojekter”.


Dansk Erhverv foreslår blandt andet at sætte grøn strøm til den grønne omstilling. Virksomhedernes afskrivningsgrundlag ved elektrificeringsinvesteringer skal forhøjes til 25 pct. frem til 2024. Det vil fremme investeringer i fx elektrificering af produktionsprocesser, anvendelse af sensorer, lav-energi-belysning og ladestandere. Derudover foreslår Dansk Erhverv, at der etableres to bioraffineringsanlæg i samarbejde med private aktører, hvilket både kan reducere CO2-udledninger og skabe mange nye grønne jobs.


Dansk Erhverv mener også, at der skal investeres i nye grønne mobilitetsløsninger. Det drejer sig om en grøn genstart af taxi- og turistkørsel samt den kollektive trafik. Derudover bør smart city-løsninger indgå i de årlige aftaler mellem regeringen og kommunerne med fokus på at skalere modne og velafprøvede løsninger. Endelig skal der etableres en fond og et vidensforum til rådgivning og finansiering af enkeltprojekter i danske byer.


For Dansk Erhverv er det også vigtigt, at der investeres i erhvervsrettet offentlig digitalisering. Blandt andet bør virksomhedernes rapportering til offentlige myndigheder automatiseres og flere offentlige data bør være tilgængelige for virksomheder og iværksættere. Det kræver investeringer i en platform og udvikling af tværgående standarder. Trods et højt digitaliseringsniveau er Danmark fodslæbende – med vigtige undtagelser – når det kommer til anvendelse af avancerede teknologier. Derfor bør investeringer i forskning og testprojekter inden for AI, kvantecomputere, 5G m.m. prioriteres.


”Det er også vigtigt, at vi bruger EU-midlerne til kompetenceudvikling på det danske arbejdsmarked ikke mindst med henblik på at styrke de digitale kompetencer. Derudover skal vi styrke forskning, som kan omsættes til vækst i danske virksomheder, ligesom vi skal give SMV’erne et grønt og digitalt løft”, udtaler Lasse Hamilton Heidemann.


Dansk Erhverv foreslår derfor regeringen at skabe langt mere samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv gennem styrkede incitamenter og et permanent fradrag på 130 pct. for virksomhedernes forskningsinvesteringer. Vi skal også satse på udvikling af digital læring for ufaglærte og faglærte.


Dansk Erhverv mener også, at regeringen bør prioritere et digitalt og grønt løft af danske SMV’er bl.a. gennem en udvidelse af Vækstfondens Vækstlåneordning. Derudover skal de danske virksomheders kapacitet til at lave due diligence og arbejde med bæredygtighed i leverandørkæder styrkes.


Til sidst lyder der en opfordring fra Dansk Erhverv til, at der etableres en åben proces omkring brugen midlerne, hvor alle interessenter kan komme på banen og kommentere på regeringens forslag.

コメント


bottom of page