top of page

Beslutningsreferat 22/6

Beslutningsreferat

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt jf. vedtægterne.

1. Valg af dirigent og referent.

· Jacob Bjelskov Jørgensen er enstemmigt valgt som referent.

· Hannah Morrison Brejnholt er enstemmigt valgt som dirigent.

2. Godkendelse af bestyrelsens og sekretariatslederens beretning.

· Bestyrelsens og sekretariatslederens beretning er godkendt enstemmigt på baggrund af den politiske og den aktivistmæssige årsberetning.

- Forperson Lone Loklindt lægger vægt på at Nyt Europa siden 2021 har fået en række store bevillinger i hus. Ligeledes fremhæves det fortsatte gode samarbejde med de forskellige højskoler i Danmark. 2021 og starten af 2022 blev også tiden hvor vi lancerede et nyt projekt, hvor vi bruger kunst til at vise det europæiske charter for grundlæggende rettigheder.

- Ligeledes blev der lagt en masse energi i forsvarsforbeholdsafstemningen hvor 31 arrangementer blev gennemført rundt i hele landet. Lone fremhæver også den politiske situation som vi lever i. Putins krig i Europa, risikoen for en ny Corona bølge. Og en ny Fransk Tysk akse bliver også interessent at følge.

- 2021, gik meget med at skrive ansøgninger og afholde online møder. Vi startede hybride formater, hvor vi kunne mødes og se det online.

- Vi får penge fra Erasmus +, vi får penge fra Europa-Nævnet, Europe for Citizens har givet til Charter for fundamental Rights, Ekstra bevillinger Horizon, CISU, DFS, Globalt Fokus, Mino DUF. I alt har vi bevillinger for 9.752.411. kr.

- 2021 holdt vi 59 debatter, en meget stor på Grundtvigs Højskole, podcast, afholdt et online akademi osv.

- Vi kæmper fortsat med at sikre ordentlig funding til civilsamfundsdelen, men Real del projektet bidrager positivt til den del.

- I efteråret 2022 skal vores strategi revideres.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

· Der er ingen anmærkninger fra den statsautoriserede revisor.

· Det reviderede regnskab er enstemmigt godkendt.

· Julie - Vi har et rigtigt fint samarbejde om løn og økonomi med revisor. Og går ud af året 2021 med et lille minus på 1269 kr.

· Vi gik fra 402 medlemmer til 353 medlemmer i 2021

4. Valg af minimum 5 bestyrelsesmedlemmer.

· Valgt er:

- Lone Loklindt – Forperson

- Steen Gade

- Kim Elmose

- Sanne Bruun

- Jakob Erle

- Mads Falkenfleth Jensen

- Hannah Morrison Brejnholt Tranberg

- Søren Keldorff

- Mads Hvid

- Anna Katrine Windt Courbin

- Marek Azoulay

- Regitze Helene Rohlfing-Frederiksen

- Lucas Honoré

- Benjamin Foyn Lausten


Bemærk: Bestyrelsen færdigkonstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde jf. vedtægterne.

5. Fastlæggelse af kontingent.

· Kontingentet fastholdes på 200 DKK om året. 150 DKK om året for studerende og pensionister.

6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

· Partner Revision er genvalgt som revisor.

7. Indkomne forslag.

· Der er ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt.

· Debat:

- Rikke Posborg forslår at Nyt Europa kan gå ind i samtalen om en ny samtale om hvordan den sikkerhedspolitiske situation ser ud og hvordan den demokratiseres, Jakob Erle. Anna Courbin; Kan vi følge op på folkeafstemningen, Nu har vi stemt og så snakker vi ikke mere om det. Kan vi fortsætte samtalen.

- Søren Riishøj; Hvad med hele optagelsessamtalen, hvordan skal den se ud, nu hvor Ukraine og Moldova nu står til fast track.

- Kim betyder det et Europa i flere hastigheder? Hvordan gør vi også samtalen klar til også at kunne inkludere flere lande, Og hvad med krigs fattig. Stiller vi dem nogle ting i udsigt som vi ikke kan honorere. Hvordan Nyt Europa spiller en rolle i det her og hvordan bidrager vi bedst.

- Regitze, Hvad gør vi med nye kandidat lande, hvad med de lande der allerede er med og ikke lever op. Er der nogle post københavner kriterier der skal laves?

- Julie dilemmaet mellem rettigheder, værdier og demokrati vs. Sikkerhedspolitik ift. nye medlemsstater. Og kan vi trække forskellige eksperter som Christine Nissen indover eller andre eksperter.

- Marek, kan vi fokusere de højtflyvende dagsordner ned til meget nemme og konkrete plan og gerne gennem skæve måder at levere det på.

- Mads Falkenfleth og Hannah, vi slår varme rekorder, vi får flygtningestrømme osv. Så vi skal bruge meget krudt på den grønne omstilling, EU har vist at vi gerne vil sænke vores forbrug af russisk gas osv. Så vi kan godt skære ned på det og omstille når vi skal, den debat skal vi holde gang i.


Comments


bottom of page