top of page

Beretning v/Lone Loklindt, formand NYT EUROPAS GENERALFORSAMLING 2021


Sidste år holdt vi årsmøde i Coronaens tegn, men ingen havde vist forestillet sig, at det skulle blive det samme i år. Det er efterhånden trivielt at tale om, hvad Corona har medført af begrænsninger for fysiske møder og rejser på tværs af landegrænser og heldigvis ser det nu ud til at lysne. Til gengæld vil jeg prøve at se lidt på, hvad pandemien har betydet som verdens største samtidige disruption.


Hvis vi ser på Nyt Europas aktiviteter i 2020, så nævnte jeg allerede sidste år, hvor fabelagtigt dygtige vores sekretariat har været til at omstille aktiviteter til zoom webinarer, konferencer, workshops, hybridmøder og podcasts. Det er ikke bare imponerende, hvor stort et publikum vi har nået ad den vej, men de digitale kompetencer er blevet højnet så meget, at vi kommer til at profitere af dette i mange år frem. Intet bliver som før Corona.

En anden bemærkelsesværdig udvikling er en meget tættere dialog med vores ”sponsorer” dvs. fonde, nævn og puljeudbydere: Vi har oplevet en fleksibilitet og en lydhørhed som sjældent før, og så gør det jo kun sagen bedre, at vores folk har været så dygtige, at Nyt Europa har fået helt særlige opgaver med at udbrede vores måde at løse opgaver og formidling på.


Jeg er ked af hvis jeg kommer til at prale lidt lovligt meget, men det er altså i særdeleshed Julie, Jacob, Lea og øvrige gode kræfter i både bestyrelse og sekretariat jeg vil rose – og det er mig selv der har skrevet talen!


Disruption i forhold til de normale aktiviteter ud af huset, gav også mere tid til fordybelse i at skrive ansøgninger – lange ansøgninger til EU-nævnet, kommissionen, Cisu og EP-parlamentet. Og hvilken performance! Vi har fået ny bevilling for 3 år fra nævnet, men vildest er det, at vi har fået endnu en Erasmus Plus bevilling til Young Europe Sustainable Democracy Builders, og en lille andel, men et stort beløb for os i et Horizon-projekt om nye deliberative demokratiformer sammen med 15 andre europæiske organisationer.

Nyt Europa går ind i en ny æra med mange flere projekter og penge end vi har haft længe. Ja det er svært at forstå, når man tænker på, hvad der allerede er i gang.


Politisk har Covid-19 også betydet disruption i forhold til det normale økonomiske paradigme i EU. En ny økonomi, som er mere grøn og klimaorienteret og mere fair kan måske blive resultatet af coronaens disruption. Green Deal og genopretningspakken som endte med 750 mio Euro hvoraf halvdelen er fælles lån (på trods af Danmarks modstand som del af sparebanden) er en saltvandsindsprøjtning af dimensioner, især til de mest trængte økonomier. Alle lande har nu meldt deres planer ind om genopretning – hvor hovedfokus er på grøn omstilling, digitalisering og effektiv administration. Danmark får 11,5 mia. kr. men regeringen har ikke formået at inddrage civilsamfundet i tide, selvom det faktisk er en forudsætning. Det har vi pointeret tydeligt både i medierne og direkte til Finansministeriet – og de anerkender kritikken. Det understreger bare en meget stærk tendens i disse år, nemlig at civilsamfundet har ringere og ringere kår.


Det fører mig over til en anden politisk mærkesag: retsstatsprincipper (rule of law) og fundamentale rettigheder, som ikke har fået det bedre, snarere tværtimod under corona. I Polen og Ungarn er det alvorlige tilbageslag for både ytringsfrihed, minoritetsrettigheder for LGBT+ og kvinders ret til at bestemme over egen krop, bl.a. forstået som retten til abort og prævention. I Polen kæmper vores venner i Strajk Kobiet mod overmagten og de har brug for al den support vi kan give. Den danske ambassade i Warszawa går heldigvis langt for at støtte – for nylig deltog Martha i vores afslutningskonference på ”History of Optimism” direkte fra ambassaden i Warszawa.


Ligestillingspolitikken fylder stadig meget – også i Nyt Europa – fordi det er nødvendigt. Ingen har overset den store anden bølge af Metoo i Danmark, hvor ikke bare partierne, men også medierne især har erkendt, at det ikke kan fortsætte som hidtil med sexisme, chikane og sågar overgreb. Det sker også i en række andre EU-lande. Men derudover har det europæiske fokus især været på øremærket barsel til medforælder og ligestilling på arbejdsmarkedet. Det er også en del af regeringsgrundlaget i Danmark, men lige nu er den åbenbart skudt til hjørne. EU har i det forløbne år vist sig mere progressivt end det danske folkestyre på en række punkter. Heldigvis ser der ud til at komme mere fodslag i iampen for fair skat, skatten på techgiganterne og ensartet selskabsskat. Lige præcis den dagsorden har nydt godt af Joe Biden i det Hvide Hus. I det hele taget må vi ikke glemme den store forandring det har givet verden, at Trump er blevet skiftet ud med Joe Biden, hvilket ikke mindst psykologisk har skabt en helt ny relation mellem EU og Amerika, men også en ny stil i forhold til Rusland og Kina.


Derudover har Corona-krisen vist, hvor vigtigt det er at samarbejde i Europa for at sikre vacciner og vaccineproduktion, værnemidler og logistik. Og det gælder jo også en lang række andre store dagsordener som klimakampen, natur og biodiversitetskrisen, og demokratiets store udfordringer. Derfor er vi også meget engagerede i Konferencen om Europas Fremtid – en kæmpe konference som finder sted i hele Europa de næste 10-12 måneder, hvor vores fornemmeste opgave er at få indsamlet synspunkter fra civilsamfundet og ikke mindst alle dem som har mindst indflydelse, nemlig de unge og kvinderne.

Apropos Conference on the Future of Europe så er vi så heldige i dag at have den franske ambassadør til at tale om netop dette emne og det franske formandskab i første halvdel af 2022 – hvor der jo også er præsidentvalg i Frankrig. Det giver jo visse minder på nethinden om vores valgrejse til Paris i 2017. I det hele taget har vi fortsat den gode tradition med besøg fra eller hos ambassadøren fra de skiftende formandslande. 2020 og 2021 er ingen undtagelse. Det næsten ikke til at få armene ned – eller for den sags skyld holde op med at tale, for der er simpelthen så meget at glæde sig over.


Det betyder naturligvis ikke at alt er godt. Vi har stadig en klimakrise, som ikke er løst, en økosystemkrise hvor naturen og biodiversiteten er hårdt truet. Derfor valgte vi i bestyrelsen at lade Nyt Europa blive en del af en stor kampagne imod skovrydning Together 4 Forests sammen med en række andre NGO’er. Vi har holdt flere debatter om netop den grønne dagsorden – hvor ikke mindst Steen Gade har løftet opgaven. Og tusind tak for det.

Bestyrelsen har i det hele taget været meget aktiv på trods af Corona. Steen og Søren har debatteret minimumsløn og social søjle, Mads og Hannah har været aktive omkring Ny økonomi og i bestyrelsen og omegn arbejder vi på en række emner, som skal indgå i Nyt Europas bud på en ny dansk Europa-aftale, som Regeringen i forståelsespapiret har annonceret, skal komme inden vi fejrer 50-året for Danmarks EU-medlemskab. Vi vil gerne sætte barren højt, for det er ingen hemmelighed, at vi i bestyrelsen ofte er noget nedslået over Danmarks, og det vil sige regeringens noget lunkne tilgang til EU-samarbejdet.


Det har også været skønt at have Johanne med i bestyrelsen som repræsentant for Nyt Europa Unge. Både hun og Marek har været stærke ambassadører for vores forening og med egen bevilling til de unge fra nævnet er jeg sikker på, at den del af familien også vil vokse sig stor i den kommende tid. Tusind tak for jeres indsats og dejligt I fortsat klemmer på. Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for deres engagement og store indsats for Nyt Europa. En særlig tak skal lyde til Jakob for arbejdet med økonomi og regnskab og til Kim vores altid nærværende og positive næstformand. Som jeg nævnte tidligere, så står vi ved indgangen til en ny tid, post corona og med helt nye samarbejder og opgaver i udsigt – for pengene er bevilget. Det lover godt for fremtiden – også for Europa, håber jeg.


Læs beslutningsreferatet fra generalforsamlingen her.


NYT EUROPA BESLUTNINGSREFERAT GENERALFOR
.
Download • 153KB
Se Nyt Europas aktivitetsberetning her:

NYT EUROPA økonomi og aktiviteter
.pdf
Download PDF • 2.43MB
Se Nyt Europas årsrapport her:

Årsrapport 2020
.pdf
Download PDF • 934KB

Komentarze


bottom of page