top of page

Ny bestyrelse valgt for Nyt Europa

Tirsdag den 22-06 afholdte Nyt Europa generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt ved fysisk tilstedeværelse på Frederiksberg. Her blev Lone Loklindt genvalgt som Nyt Europas formand, og Kim Elmose som næstformand.


I sin tale fokuserede formanden især på den politiske udvikling i EU;


”Politisk har Covid-19 betydet disruption i forhold til det normale økonomiske paradigme i EU. En ny økonomi, som er mere grøn og klimaorienteret og mere fair kan måske blive resultatet af coronaens disruption, det skal vi bakke op om. Green Deal og genopretningspakken som endte med 750 mio. Euro, hvoraf halvdelen er fælles lån, på trods af Danmarks modstand som del af sparebanden, er en saltvandsindsprøjtning af dimensioner, til gavn for de mest trængte økonomier, men også for danske virksomheder og arbejdspladser.


Alle lande har nu meldt deres planer ind om genopretning – hvor hovedfokus er på grøn omstilling, digitalisering og effektiv administration. Danmark får 11,5 mia. Kr., men Regeringen har ikke formået at inddrage civilsamfundet i tide, selvom det faktisk er en forudsætning for at modtage pengene. Det har vi pointeret tydeligt både i medierne og direkte til Finansministeriet. Det understreger bare en meget stærk tendens i disse år, nemlig at civilsamfundet har ringere og ringere kår, ikke kun i nogle af EU’s autokratiske stater, men også herhjemme. Noget som vi i Nyt Europa skal gøre vores ypperste for at bekæmpe fremadrettet.”


Den genvalgte formand for Nyt Europa, Lone Loklindt, er tillige borgmesterkandidat, rådmand og medlem af Kommunalbestyrelsen (R) i Frederiksberg Kommune, formand i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, medlem af bestyrelsen for Danva, fhv. MF (R), fhv. Præsidiemedlem. Kim Elmose arbejder til dagligt i Ingeniørforeningen IDA og er fhv. formand for DONA – Danish News Association og fhv. blogredaktør på Politiken.


Der var ligeledes genvalg til følgende bestyrelsesmedlemmer: fhv. medlem af Folketinget for SF og stifter af Nyt Europa, Steen Gade; direktør i IAED og fhv. direktør for The Danish Egyptian Dialogue Initiative, fhv. forstander for Borups Højskole, Jakob Erle; fhv. chefkonsulent i ATP Søren Keldorff; formand for EURODAD - the European Network on Debt and Development og Senior financing for development advisor hos Oxfam IBIS, Hannah Brejnholt; formand for Rethinking Economics, Mads Falkenfleth; samt uddannelseskonsulent, Sanne Bruun.


Nyvalgte medlemmer: Nyt Europa unge repræsentant og studerende, Anna Katrine Windt Courbin; EU-ungdomsdelegat for DUF, Marek Azoulay; Ph.d studerende fra Københavns Universitet, Regitze Helene Rohlfing-Frederiksen; samt Public Affairs Advisor ved Forbrugerrådet Tænk, Mads Hvid.


Der skal lyde en stor tak for en fantastisk arbejdsindsats til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke har valgt at genopstille; Bjarke Vestergaard, Dida Marie Hartvig Jørgensen, Johanne Korsholm, Anne Mette Wehmüller og Daniel Branislav Christensen. Vi ønsker jer alt det bedste fremadrettet og glæder os til jeres fortsatte engagement i foreningen.


Kontakt: Formand Lone Loklindt, telefon 53 64 16 44, lone@loklindt.dk

Sekretariatsleder Julie Rosenkilde, telefon 28 43 88 47, jr@nyteuropa.dk

bottom of page