top of page

Aftalen mellem EU og Tyrkiet

I sidste uge mødtes EU-landenes ledere i Bruxelles. På topmødet var aftalen mellem EU og Tyrkiet på dagsordenen. Læs hvad Nyt Europas formand Steen Gade skrevet forud for mødet:

I sidste uge aftalte EU-landenes ledere at arbejde videre på baggrund af drøftelserne d. 7. marts med Tyrkiet. På torsdag mødes de så igen for at kunne tage beslutninger.  De tyrkiske udspil til en aftale er meget problematiske, så der er brug for klare forbedringer. Men topmødet viste også, at det er absolut nødvendigt med europæiske løsninger. Det er en ren blindgyde at bilde folk ind, at problemerne kan løses nationalt. Den værste udgang både for flygtninge og for os andre er det, der sker for øjnene af os lige nu, hvor snart sagt alle lande prøver at flytte byrden over til naboen i et ”kapløb mod bunden”, som Kofi Annan har beskrevet det.   En aftale mellem Tyrkiet og EU kan således blive et af bidragene til, at Schengen-samarbejdet og den frie bevægelighed i EU kan genetableres med alle de mange fordele, som det har for os alle. En aftale er derfor nødvendig for alle parter, men der er behov for store forbedringer. For det skal være en god aftale - for både flygtninge, Tyrkiet og EU.

Før den endelige aftale kan blive en god aftale for alle parter, er det essentielt, at skitsen forbedres markant. Nyt Europa opfordrer derfor til, at regeringerne arbejder for at:


  • Sikre at den endelige aftale fuldt ud lever op til flygtningekonventionerne, menneskerettighederne og dermed de europæiske værdier. Det kræver bl.a. sikkerhed for, at alle flygtninges rettigheder respekteres, at ingen flygtninge sendes tilbage til steder, hvor de er flygtet fra, samt garanti for adgang til sundhed, uddannelse, ydelser m.m.


  • Samtidig skal det sikres, at der åbnes en reel mulighed for legalt at komme til EU som flygtning fra flygtningelejrene. Ikke kun den mærkelige model om at åbne for 1 til 1. Kun på den måde kan man effektivt bekæmpe menneskesmuglerne – også når de selvfølgelig prøver at åbne andre ruter ind i EU.


  • Aftalen skal følges op med de fornødne økonomiske midler til at give ordentlige forhold for flygtningene i Tyrkiet, samt omfattende solidarisk hjælp til Grækenland og andre, der skal passe på vores fælles ydre Schengen-grænse.


  • Desuden må alle lande i Europa medvirke til en helt nødvendig aftale om en rimelig fordeling af flygtninge - og Danmark skal indgå på lige fod og tage sin del.


  • Andre emner skal også på bordet, blandt andet hvordan man i Tyrkiet vil sikre kurdiske flygtninge fra Syrien, ligesom det bestemt er meget problematisk, at aftalen skal indgås med en regering, som har et meget blakket forhold til de demokratiske spilleregler. EU må derfor meget bevidst bruge den nye samarbejdssituation og forhandlingerne med Tyrkiet til at lægge pres på Tyrkiet for at levere klare fremskridt i forhold til de demokratiske rettigheder i de kommende måneder.
Comments


bottom of page