top of page

50 år i EU: EU har været en dansk succeshistorie i 50 år

- Af Kim Valentin, MF (V), Næstformand finansudvalget, EU og Europaordfører, folkeoplysning og biblioteksordførerI år markerer vi 50-året for den folkeafstemning, der gjorde Danmark til medlem af EF. Jubilæet er en god anledning til at gøre status på vores position som EU-borgere og del af det europæiske fællesskab. Et fællesskab, der både kan føles uoverskueligt og langt væk, men som i virkeligheden er nærværende hele tiden.

Vores EU-medlemskab er en hjørnesten i Danmark velstand. En velstand, der er helt afgørende for, at vi lever i et af verdens bedste velfærdssamfund, hvor der er råd til at investere i alt fra den nyeste teknologi på sygehusene til infrastruktur og uddannelser i verdensklasse.

Danmarks bruttonationalprodukt er 140 mia. kr. større, fordi vi er medlem af EU. Gennem EU deltager vi i en lang række handelsaftaler, der åbner verden for en lille økonomi som den danske. Det hjælper vores virksomheder med at handle smidigt og eksportere deres varer rundt i verden. Alt sammen til gavn for både virksomheder, nationaløkonomi, danske arbejdspladser og de enkelte husholdninger.

Hver beskæftigede dansker tjener hvert år knap 50.000 kr. mere, fordi de samtidig er EU-borgere. Selvom der ikke står EU på pengene i banken, er det et helt konkret bevis på, hvad danskerne får ud af det danske EU-medlemskab.

Danmark får rigtig meget ud af EU. Selvom vi ikke fylder meget på verdenskortet, giver EU os en vigtig platform at tale fra, hvis vi vil noget i verden. Vores muskler vokser, når vi taler igennem EU.

Jeg ønsker mig, at Danmark de næste 50 år tager lederskab i EU. Vi skal sætte os igennem og gøre en forskel, når vi står med landvindinger, der potentielt kan udvikle sig til danske eksporteventyr, imens de beriger verden. Det kan være i forhold til den grønne omstilling, hvor vi også fremover skal udbrede dansk teknologi og danske fremgangsmåder til gavn for danske virksomheder, dansk økonomi og en mere bæredygtig verden.

Siden begyndelsen i 1951 er det europæiske samarbejde blevet udvidet ad flere omgange. Den største udvidelse skete med den såkaldte EU-østudvidelse i 2004, hvor 10 østeuropæiske lande tiltrådte EU fra årets begyndelse. Med udvidelsen fik de tidligere sovjetlande adgang til en attraktiv klub, imens Europa blev samlet og konsolideret om værdierne fred, frihed og fremgang. Jeg glæder mig over, at europæere, der tidligere levede med planøkonomi og ufrihed, nu har mulighed for at leve med økonomiske muligheder og frihed.

Jeg glæder mig til at følge EU de næste mange år, hvor nogle af udfordringerne bliver at styrke københavnskriterierne og rule of law, som på det seneste er blevet udfordret af medlemsstater som Polen og Ungarn. Demokrati, frihed og retsstat må altid være fundamentet for samarbejdet.

Jeg glæder mig også til at arbejde for et bedre EU, hvor det europæiske fællesskab fokuserer på kerneopgaver, der understøtter demokrati, frihandel, liberale værdier og grundlæggende rettigheder.

Selvom vi nærmer os 50-året for Danmarks indmelding i EU, er der stadig meget at hente for danskernes velstand, frihed og muligheder i det europæiske fællesskab.


Debatserien, 50 år I EU, er blevet til med støtte fra Europa-Nævnet. Vil du også have dit indspark på Nyt Europas hjemmeside, så send dit bidrag til nyteuropa@nyteuropa.dk og deltag i debatten.

Comments


bottom of page