top of page

Nyt fra Europa - ”Dette er krig”

Af demokrati- og ligestillingsekspert, Lea Friedberg


Trofaste følgere af Nyt Europa kan ikke have undgået at se de triste nyheder fra Polen: vores ven og samarbejdspartner, leder af den polske kvindestrejke, Martha Lempart, har fået udstedt strafferetlige anklager og risikerer op til 8 års fængsel, fordi hun har arrangeret demonstrationer mod PiS regeringens de facto abortforbud. Nu kan Polens kvinder ikke få abort selv, hvis fosteret er misdannet og forventes at dø kort efter fødsel, men kun som følge af incest, voldtægt og hvis moren risikerer at dø. I forvejen foretages der kun omkring 1000 lovlige aborter om året. 150.000 anslås det i det skjulte i en befolkning på 38+ mio.


Modstandere af loven demonstrerer i de 100.000 vis i Polens gader og på de sociale medier under kampråbet ”Dette er krig”, #strajkobiet (Womens’ strike). På trods af massive protester og en forsinkelse af loven har Polens Højesteret sent d.27. januar banet vejen for loven, der splitter den polske befolkning: den katolske regering og de konservative kræfter på den ene side – oppositionen og særligt den unge del af befolkningen på den anden side.


Fortalere for loven udlægger det som en kamp for traditionelle værdier og retten til liv. Kritikere som et udtryk for retsprincipper, der trykkes under fode med politisk styrede domstole, angreb på aktivisters ret til at protestere og grundlæggende rettigheder, som retten til egen krop. Loven har mødt massiv international kritik og Europa-Parlamentet har udtalt, at det er ”endnu et eksempel på den politiske overtagelse af retsvæsenet og det systemiske sammenbrud af retsstatsprincippet”, der sætter kvinders liv i fare.


I et event arrangeret mellem Nyt Europa, Volt Danmark og Polish Womens’ strike Copenhagen, fortalte aktivisten fra PWS Cph, Kasia Arndt, at loven allerede har ført til adskillelige tragedier. Ufrivilligt gravide kvinder rammes af sorg og angst, kvinder der ved, at de bærer dødsdømte fostre tvinges til at bære tragedien og tilbydes kun at benytte et ”græde/bederum” med jomfru Maria som eneste trøst, når de kontakter deres læge. Mange flygter ud af landet for at få foretaget aborter og risikerer livet ved ulovlige aborter i det skjulte. Den mest tragiske fortælling var historien om en 13-årig pige, der blev kniv-stukket ihjel af sin paniske 14-årige kæreste, der ikke ønskede at være far. Det er voldsomme billeder, der illustrer konsekvenserne af en hjerteløs lov. En lov som kritikerne frygter, bliver strammet yderligere. Næste skridt er ifølge dem at forbyde abort, når graviditeten skyldes incest og/eller voldtægt.


Røde lyn og fundamentale rettigheder


Et sort kvindeansigt dækket af et rødt lyn er blevet det dystre symbol, der visualiserer demonstranternes kamp for kvinders rettigheder. Men det står ikke alene. På de mange videoer i nyhedsfladen fra demonstrationerne, ser man folket gå med en knyttet næve i den ene hånd og et flag rejst i kampen i den anden, som et symbol på de værdier og det fællesskab protesterne rækker ud mod: et blåt flag med gule stjerner.


EU står ifølge dem for de rettigheder de kæmper for og Kommissionen har da også utrykt kraftig kritik af loven. Ligestillings-Kommissær Helena Dalli har udtalt:

I ugerne efter den polske forfatningsdomstols afgørelse har vi set, hvor mange polske borgere, der er gået på gaden, civilsamfundet, kvinder og mænd protesterede i Polen. Og jeg håber helhjertet, at disse stemmer bliver hørt og lyttet til. Stærke kvinders rettigheder er et aktiv og en præstation, som hele Europa skal være stolt af.

Men ét er fordømmelse. Med anklagerne mod en af lederne af protestbevægelsen står det klart, at EU såvel som Danmark må gå mere aktivt ind i krigen for de fundamentale rettigheder, der udspiller sig i EU-medlemslandet Polen.


Vi er ikke i tvivl: Vi er i Europa alle vidne til et grusomt angreb mod kvinders ret til egen krop, vores fundamentale rettigheder og fælles europæiske værdier. Derfor har Nyt Europas skrevet et brev til Udenrigsminister Jeppe Kofoed og bedt ham om at støtte de polske aktivister og Marthas kamp.Comments


bottom of page