top of page

Ny formand for Nyt Europa

Lone Loklindt er valgt som ny formand for Nyt Europa i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 16. maj 2019. Som annonceret sidste år forlader Steen Gade posten som formand for Nyt Europa, som han var initiativtager til for 21 år siden. Steen Gade går af som formand, men fortsætter i bestyrelsen for en forening, som er mere aktiv og involveret i civilsamfundet end nogensinde.

Den nye formand, Lone Loklindt, der kommer fra en post som næstformand, udtaler ”Med de store udfordringer, som verden står over for, har der aldrig været mere brug for EU og fælles løsninger. Vi oplever lige nu en stærkere opbakning til EU i Danmark, og det er meget glædeligt. Men der er i den grad fortsat brug for Nyt Europa til at brede debatten ud, om de vigtige dagsordener, som et mere bæredygtigt og inkluderende Europa kræver. Det gælder kampen for klimaet og miljøet, kampen mod skattely og for mere social retfærdighed. Det gælder EUs ansvar i verden omkring flygtninge, migration og sikkerhedspolitik. Det gælder EUs engagement i opfyldelsen af FNs bæredygtighedsmål. Jeg er derfor meget stolt over at få lov at stå i spidsen for et stærkt Nyt Europa netop nu.”

Nyt Europa stod sammen med Højskolerne bag det netop overståede ”Young Europe Is Voting”, hvor 100 danske og 100 unge fra andre europæiske lande i demokratisk samskabelse udformede et Manifest for fremtiden, som de afleverede til de danske spidskandidater på Ungdomsøen i søndags. Manifestet viser tydeligt, at de unge ønsker et Europa med ægte fokus på bæredygtighed, åbenhed, inklusion, ligestilling og lige rettigheder.

På tirsdag, hvor der er Verdensmålsdag i valgkampen, er Nyt Europa også medarrangør af et stort debatmøde mellem EP-kandidater og Folketingskandidater om, hvordan vi løser de store udfordringer i fællesskab. Det kommer oven i de 35 andre arrangementer, som Nyt Europa har forberedt og gennemført for at skabe opmærksomhed og deltagelse i EP-valget den 26. maj.

Nyt Europa har også benyttet generalforsamlingen til at præcisere sit formål ved at opdatere navnet til: NYT EUROPA - bæredygtigt og inkluderende. Det understreger netop hvad det er for et EU, vi arbejder for og hvordan vi ønsker at arbejde. For Verdensmålene og gennem åbenhed og samarbejde, siger Steen Gade, afgående formand for Nyt Europa.

Bestyrelsen har ud over formand konstitueret sig med 2 næstformænd og en kasserer, se kontaktoplysninger nederst.

Info:

Lone Loklindt, tidl. MF (Radikale Venstre) og nuværende Rådmand i Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Lone Loklindt (Cand, Merc. Int.) arbejder som selvstændig bæredygtighedskonsulent, sidder i bestyrelsen for DANVA, Hovedstadens Beredskab, FGU-Hovedstaden, Rådet for Menneskerettigheder m.fl.

Steen Gade, tidl. MF (Socialistisk Folkeparti), forhenværende direktør i Miljøstyrelsen, Initiativtager til Nyt Europa i 1998 i forbindelse med Amsterdamtraktaten

Kontakt:

Formand Lone Loklindt, telefon 53 64 16 44, lone@loklindt.dk

Næstforkvinde: Britta Thomsen, telefon 20 71 67 40, britta.thomsen@mail.tele.dk

Næstformand Kim Elmose, telefon 60 25 73 30, kim@elmose.com

Kasserer Jakob Erle, telefon 23 43 95 93, jakob@erle.dk

Afgående formand Steen Gade, telefon 20 37 80 20, mail@steengade.dk

Sekretariatsleder Julie Rosenkilde, telefon 28 43 88 47, jr@nyteuropa.dk

コメント


bottom of page