top of page

EUROPEAN FOLK HIGH SCHOOL 2023 I BARCELONA

En uge fuld af politiske diskussioner, morgensang, nye venskaber på tværs af Europa, vandaerobic, bjergvandring og dybe samtaler er nået til vejs ende.


I sidste uge af juli havde vi fornøjelsen af at afholde European Folk High School 2023 i bjergene udenfor Barcelona for 100 unge europæere. Formålet var skabe et paneuropæisk netværk af unge fra hele Europa i alderen 18-30 med interesse i samfundet og verden omkring dem. Ugen har overgået alle forventninger og vi står tilbage med et stærkere og større netværk, som styrker muligheden for at skabe forandring.


Dansk højskoletradition flytter til Barcelona

I løbet af ugen har de unge deltaget i workshops, talks og debatter, og dykket ned i et af fire selvvalgte linjefag: ’Breaking Borders’, ’Sustainable Living’, ’Equality in Education’ og ’Economic Transformation’. Dem kan du læse mere om sidst i artiklen, hvis du har lyst til at lære endnu mere.


Højskolen foregik på InOut Hostel, som er en social og grøn non-profitvirksomhed, hvor 80-90% af medarbejderne har et handicap. Hos InOut Hostel arbejder man aktivt med at ansætte mennesker med et handicap og tilbyder dem en uddannelse gennem arbejdet.

Som vi kender det fra den danske højskoletradition, startede hver dag med morgensamling og sang. Her skrålede både deltagere og undervisere på bedste karaoke-maner med på ’Wind of Change’, ’Imagine’, ’A Little Help From My Friends’ og ’You Got a Friend’. For at skabe de bedste forudsætninger for de mange samtaler og diskussioner, der finder sted i løbet af et højskoleophold, er det vigtigt at få skabt et rum, som er trygt og inkluderende. Derfor startede vi ugen ud med en ’Safe Space’ workshop, som satte rammerne for ugens samtaler og oplevelser samt en workshop, der havde til formål at hjælpe deltagerne med at afdække, hvad deres formål med deltagelsen i højskolen var, og hvad de ønskede at få ud af ugen. Derudover var der hver dag sat tid af til at reflektere over dagens begivenheder og koble af efter en dag fuld af indtryk.


Fælles fordybelse og individuel refleksion

Ugen var sammensat således at deltagere både havde tid på deres linjefag og deltog i fælles workshops og foredrag. På den måde blev der skabt rum for fordybelse og fælles debat.


Mandag var temaet ’Artevism’ som handler om at formidle aktivistiske budskaber gennem kunst og litteratur, og der blev holdt to workshops herom. Den ene workshop blev afholdt af den spanske kunstner Sara Jansen, som står bag værket ’Citizens’ Rights’, hvilket er en del af Nyt Europas projekt, Art of Fundamental Rights. I workshoppen blev deltagerne bedt om at fortolke charterets rettigheder og komme med deres bud på, hvordan man kan formidle charterets budskaber gennem kunst.


Samtidig afholdt den danske digter Caspar Eric en workshop om hvordan han bruger aktivisme i sine digte, og førte deltagerne gennem øvelser, som til sidst mundede ud i digte om deltagernes egne liv. Deltagerne fik indblik i hvordan kunst kan bruges som kommunikationsform og herunder specielt til aktivisme.


Tirsdag fik vi besøg af Alfred Decker, en prisvindende amerikansk permakultursdesigner, som fortalte om sit liv som aktivist og om permakultur. Han lagde vægt på, at vi skal arbejde for at skabe større symbiose mellem menneske og natur.


Til eftermiddag modererede Julie Rosenkilde, sekretariatschef i Nyt Europa, en samtale mellem Emma Holten, feministisk aktivist, og Diana Pinto, feministisk aktivist og projektleder hos Plataforma Mulheres Portugal, den portugisiske platform for kvinderettigheder. De diskuterede forskelle og ligheder i den feministiske kamp i Nord- og Sydeuropa. Emma og Diana var enige om, at der ikke er en større paneuropæiske feministisk bevægelse, men at netop samarbejde er nødvendigt for at skabe forandring. Derudover fortalte Emma, at vi heldigvis begynder at se feministiske tiltag i EU Kommissionen, hvilket er et skridt i den rigtige retning i forhold til en samlet paneuropæisk bevægelse. Selvom de begge ser udfordringer i arbejdet med at fremme den feministiske dagsorden var de i høj grad enige om, at de er fulde af håb og ser mange muligheder for at skabe forandring.Onsdag satte fokus på mentalt helbred og velvære, hvorfor dagen startede ud med meditations- og vejrtrækningsøvelser. Senere var der mulighed for at deltage i tre forskellige ekskursioner. Den ene gruppe tog til Can Masdeu, et økosamfund, som førhen var et psykiatrisk hospital, men blev overtaget af en gruppe aktivister efter at have stået tomt i mange år. Nu agerer det hjem for aktivisterne, som dyrker den store have og laver skøn mad til de besøgende.


En anden gruppe tog til stranden i Barcelona, hvor de nød en dag med sol, badning og volleyball. Den sidste gruppe tog på byvandring i Barcelona, hvor Clara de la Torre, en af vores dygtige undervisere og historiker stod i spidsen for byvandring i Barcelonas smukke gader. Til aften fik vi besøg af Enric EZ, som spillede traditionel catalansk musik.


Torsdag fik vi igen besøg af digter Caspar Eric som læste højt af sine værker og efterfølgende fremførte nogle af deltagernes egne digte. Caspars oplæg bragte nye perspektiver og overvejelser, og tydeliggjorde poesiens vigtige rolle som aktivistisk kunst.Om eftermiddagen bød vi velkommen til Catesco, som er en catalansk organisation, der arbejder for at styrke catalansk sprog og kultur i UNESCO samt at formidle UNESCOs værdier, projekter og initiativer. I workshoppen arbejdede deltagerne med verdensmålene gennem kreative processer, hvor de skulle fortolke fire overordnede emner fra SDG’erne - Peace, People, Prosperity og Profit.


Fredag bød vi velkommen til Elena Jiménez fra Omnium Cultural, som er en catalonsk forening der arbejder med at fremme catalansk kultur, som fortalte om det nylige valg i Spanien. Der var rig mulighed for at byde ind med spørgsmål, og deltagerne lærte om alt fra det spanske valg og Catalonien til det spanske valg set i relation til EU.

Lørdag var vores sidste hele dag på højskolen og vi startede ud med en dans kaldet ’whacking’ ledt af Nyt Europas bestyrelsesmedlem Marek Azoulay. Alle fik rystet kroppen i gang, og var dermed klar til endnu en dag fuld af spændende tiltag. Efterfølgende tydeliggjorde Julie Rosenkilde vigtigheden af det kommende europæiske parlamentsvalg i 2024, gav en status på meningsmålinger i parlamentet på nuværende tidspunkt og fremhævede vigtigheden af aktivt at deltage i det kommende valg. Efterfølgende holdt Emma Holten en inspirerende tale om Europas fremtid og gav deltagerne håb og mod til deres videre færd i Europa og livet. Emma lagde særlig vægt på, at mennesker som udgangspunkt ønsker at leve i en bæredygtig verden og at menneskets natur er skabt til at dele og have en stærk flokmentalitet, men at det nuværende kapitalistiske marked fordrer et unaturligt stort og selvcentreret forbrug.


Lørdag var også dagen, hvor hvert linjefag præsenterede sin læring fra ugen for hinanden. Selvom deltagerne har snakket på kryds og tværs i løbet af ugen var det utroligt givende at få præsenteret holdenes arbejde. Det gav os alle et dybdegående og vigtigt indblik i de fire forskellige emner. Dagen blev afsluttet med gallafest, sangria og tapas på ægte spansk manér. Vi dansede til langt ud på natten og fejrede en vellykket uge, som heldigvis kun er starten på det netværk, der er skabt mellem de unge såvel som undervisere og gæstetalere.


Søndag rundede vi ugen af med hver især at male et lille billede, som vi til sidst sammensatte til ét stort maleri. Maleriet symboliserer vores fælles styrke, kreativitet og viden. Egenskaber vi får brug for til at løse tidens udfordringer. Det har været en uge med fart på og vi har hele ugen igennem mærket deltagernes store engagement og lyst til at lære af hinanden. På trods af lange dage med masser af indtryk, er der blevet taget mange initiativer til blandt andet vandreture, klatreture, dannet et grønt Young Europe netværk, hygget med boldspil og ture i poolen.


Ugen understreger at Europas unge i høj grad er klar til at danne stærke fællesskaber, som de kan bruge på deres videre færd. Det er svært at tage afsked, men velvidende at det ikke var et farvel, men blot ’på gensyn’, skiltes vi for at spredes ud i Europa – klogere, stærkere og klar til at tage fremtidens udfordringer op i fællesskab.

Mere om linjefagene

I Breaking Borders har Agob, menneskerettigheds-og demokratiaktivist, og Xenia Due, demokratirådgiver i Nyt Europa, sammen med et hold unge europæere udforsket vigtigheden bag at nedbryde de grænser, som skiller os ad. De har diskuteret udfordringer, som specielt rammer marginaliserede samfund, og talt om retfærdighed, menneskerettigheder og at alle fortjener adgang til lige muligheder og respekt uanset ens baggrund. Gennem ugen har Breaking Borders -holdet arbejdet med begreber som marginalisering, racisme, flygtninge, asyl og integration på tværs af kulturer. Med en gruppe unge med forskellige nationaliteter – fra Danmark til Tyrkiet, fra Ukraine til Frankrig og fra Tyskland til Ungarn, har deltagerne delt perspektiver og erfaringer, og diskuteret hvilke initiativer man kan tage for at nedbryde grænser og barrierer mellem mennesker.


I Sustainable Living har Valerie-Sophie Schönberg, socioøkonomist, Hannah Lea Weingartner og Jacob Bjelskov, politisk rådgiver i Nyt Europa, undervist de unge europæere i hvordan vi tænker løsninger i en verden, hvor der både er samfunds-, klima- og økonomiske krise. De har udforsket bæredygtighed, og hvordan vi bedst lærer fra og støtter hinanden i at skabe en bæredygtig verden. Efter et fokus på hvad planetens konkrete grænser er og hvordan vi sikrer, at disse ikke bliver overskredet, skiftede fokus i linjefaget til hvordan deltagerne sætter grænser for dem selv, og støtter hinanden i at leve bæredygtigt. Det betyder, at de både talte om, hvordan de skaber en karriere, der giver dem mening med livet, og hvordan de sætter grænser, der sikrer, at de ikke brænder ud, men tværtimod kan leve et bæredygtigt liv. De lavede deres egne systemer, som demonstrerede deres egen påvirkning af verden, og hvordan de derigennem kan skabe forandring – gennem deres egne valg, gennem måden vi tænker systemet og gennem aktivisme.


I Equality in Education har Clara de la Torre Fernandez, Clara Tapia, Carme Sanz Alcoverro og Lluis Rocas Alonso undervist i hvad meningen og formålet med uddannelse i Europa er samt hvordan uddannelse kan interagere med andre aspekter af samfundet. Der er blevet lagt vægt på vigtigheden af hvordan vi gentænker uddannelse på et lokalt og globalt niveau samt hvordan vi sikrer, at den enkelte føler sig styrket til selv aktivt at tage del i at skabe forandring i eget samfund og på et større niveau. Der skal være lighed for ens muligheder uanset hvad ens postnummer er.


I Economic Transformation har researcher Nick Fitzpatrick, Ida Lærke Holm, aktivist i Rethinking Economics, og Mads Falkenfleth, Bestyrelsesmedlem i Nyt Europa, undersøgt hvad økonomi egentlig er for en størrelse og hvordan økonomi påvirker vores liv. Deltagerne har lært, at økonomi er mangfoldig, og at der findes mange alternativer til hvordan man anskuer og tænker økonomi. Det vigtige er, at vi skaber et rum, hvor vi kan være kreative i vores tilgang til økonomi – et rum, hvor vi kan drømme, diskutere og udøve økonomi, og dermed i fællesskab finde frem til hvordan et bæredygtigt økonomisk system tilpasset vores nuværende verden og fremtid kan se ud.
Comments


bottom of page