top of page

man. 27. nov.

|

København

Klima, krig og konventioner

Krigenes ødelæggelser, tab af menneskeliv og skaderne på miljø er både voldsomme og erkendte. Mindre diskuteret er krigenes betydning for hele det internationale samarbejde. EU's rolle er afgørende og i hastig forandring. Connie Hedegaard vil give os indblik i disse komplekser emner.

Tilmeldingen er lukket
Se andre events
Klima, krig og konventioner
Klima, krig og konventioner

Tid & sted

27. nov. 2023, 17.00 – 19.00

København, Wedells Palæ, Frederiksholms Kanal 24, 1220 København, Danmark

Om eventet

I slutningen af november begynder endnu en global klimakonference. COP28 i Dubai finder sted i skyggen af den vel nok vanskeligste geo-strategiske situation i årtier. Hvordan undgår vi, at krigene i Ukraine og Mellemøsten tager både opmærksomhed og ressourcer fra den afgørende globale indsats for klima og biodiversitet? Hvordan kan en prioriteret europæisk indsats skabe grundlaget for - og blive spydspids i - en ny og mere retfærdig verdensorden. Og hvad vil det kræve af vores tænkning, handlinger og adfærd?

Connie Hedegaard, formand for tænketanken Concito mm., tidligere EU-kommisær, minister på klimaområdet, folketingsmedlem og DR-vært på Deadline, vil give os indblik i disse komplekse emner.

Troels Dam Christensen, sekretariatsleder for 92-Gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling, vil moderere samtalen. 

Krigenes ødelæggelser, tab af menneskeliv og skaderne på miljø er både voldsomme og erkendte. Mindre diskuteret er krigenes betydning for hele det internationale samarbejde, der er er blevet svækket og udfordret område efter område. Den globale situation er ny - EU’s rolle afgørende og i hastig forandring.

Hvis EU kender sin besøgelsestid, og satser ambitiøst og stort på bæredygtighed og klimaindsats i et ligeværdigt partnerskab med det globale syd, kunne vi skabe fornyet tillid til globale institutioner og multilateralt samarbejde. Det kræver, at vi forstår, at det globale syd opfatter os som selvtilstrækkelige, eurocentrerede og stædigt fastholdende af en uretfærdig verdensorden.

Arrangementet indgår i en række af samtaler med udgangspunkt i Ruslands krig mod Ukraine. Formålet er at lede efter veje til en fred, der er til at leve med. Samtalerne har ført til erkendelse af, hvor tæt krigen er forbundet til globale temaer og institutioner. Det er blevet stadig mere tydeligt, at stabile svar kræver, at EU tager nyt, globalt ansvar. Det drejer sig både om overførsler, men også for at forsvare og udvikle det globale samarbejdes institutioner.

Det komplekse, politisk følsomme og nye kræver, at vi undersøger og taler sammen - frem for at råbe. Derfor lægger vi vægt på netop samtaleformen og en åben diskussion, hvor man må bruge den viden, man får, men ikke må citere fra indlæg (Chatham House regler).

Arrangementet er en del af en møderække, hvor prof. Ole Wæver har lavet oplæg om fredsslutning i krigen i Ukraine; Friis Arne Petersen og Marlene Wind om en ny europapolitisk aftale; Christian Friis Bach om EU og det globale syd og senest Friis Arne Petersen om Europa og Kina.

Mødet med Connie Hedegaard er det sidste i år, men samtalerækken vil fortsætte i det nye år blandt andet om EU's fremtidige militære rolle og udfordringer, om Rusland samt møder med danske og europæiske politikere.

Det praktiske

Samtalen er en del af samtalerækken "Forud for Freden".

Samtalen foregår under "Chatham House"-regler.

Tid: Mandag d. 27. november kl. 17.00-19.00.

Sted: Johan Borups Højskole.

Tilmelding senest d. 27. november kl. 15.

Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Arrangementet er finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Del denne begivenhed

bottom of page