top of page

Verdens først lov mod afskovning er nu vedtaget i EU

Af Jacob Bjelskov Jørgensen, Projektleder i Nyt Europa


EU er en af verdens største importører af tropisk skovrydning. Kun overgået af Kina, hvilket er ganske enkelt uacceptabelt. Men her til morgen (d. 06/12-2022) vedtog EU en ny lov om at bekæmpe global skovrydning og skovforringelse drevet af EU's produktion og forbrug. Loven forventes at træde i kraft sommeren 2024.


Forordningen er den første af sin slags, og går ind og ændrer spillereglerne for forbrug inden for EU’s grænser. Derved sænkes EU’s fodaftryk på naturen markant og skaber et afgørende incitament for andre lande til at ændre deres politik.


Den nye lov er enestående


Et af de mest unikke aspekter er, at de nye regler definerer, hvilke standarder en vare skal leve op til, før den må sælges på det europæiske marked. Konkret betyder det, at det ikke længere er nok at leve op til producentlandets standarder for beskyttelse af skov mod skovrydning og skovforringelser. Nu skal virksomheder derimod leve op til EU’s standarder, hvis de ønsker at sælge deres varer på det europæiske marked.


For dig som forbruger betyder det, at du fremover kan være sikker på, at dine varer kan spores helt tilbage til produktionsstedet. Ligegyldigt om det er oksekød, kaffe, eller et godt stykke dansk gris der er blevet fodret med sojabønner, du lægger i indkøbskurven. Forordningen vil derfor være med til at forhindre potentielle smuthuller i de første faser af forsyningskæden.


En lov er dog kun så god, som håndhævningen af den - og på trods af store meningsforskelle mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen blev beslutningstagerne enige om et kontrolregime, der fremstår fornuftigt. Myndighederne skal, alt efter om varen kommer fra et defineret lav-, mellem- eller højrisikoområde for skovrydning, kontrollere henholdsvis 1%, 3% eller 9% af alle vare, som en virksomhed har importeret fra et givet område. Viser det sig, at importøren af sojabønner til danske grisefarme har importeret soja fra brændte regnskovsområder, som i f.eks. Amazonas, hvor ødelæggelserne er fatale, står importøren til en bøde på op til 4% af deres omsætning i EU.


Loven er ikke perfekt og mangler en række vigtige elementer


Rådet og Kommissionen besluttede ikke at støtte Parlamentets og civilsamfundets forslag om at udvide anvendelsesområdet til andre naturarealer, såsom savanner og vådområder. Selvom mange af disse allerede er under et enormt pres. Set fra et klima- og biodiversitetssynspunkt er disse økosystemer fuldstændig essentielle og vigtige kulstoflagre, samt et tilflugtssted for dyr. Foruden også at være hjem for en række oprindelige folk og lokalsamfund rundt om i verden. Det er en skam, at andre økosystemer ikke er inkluderet fra starten, da det ville have gjort en reel forskel for regioner, der er under et konstant pres, såsom den brasilianske Cerrado. Der nu potentielt kan stå overfor endnu mere ødelæggelse.


Kommissionen og Rådet gik dog med til at undersøge, om andre økosystemer kan inkluderes i loven.


Desværre er definitionen af skov heller ikke ambitiøs nok. Definitionen omhandler nemlig ikke nedbrydningen i eksisterende skov, men omdannelsen af en primær eller naturligt regenereret skov til en skovplantage. Konkret betyder det, at forordningen er skabt med huller, der desværre kan resultere i at tillade skovrydning i en række tilfælde. Arbejdet er derfor ikke slut endnu.

Vi har skrevet historie sammen!

Men aftalen viser, hvad vi kan, når 1,2 millioner borgere, herunder mange af Nyt Europas medlemmer, over 210 NGO'er, forskere og progressive virksomheder, slår os sammen for at skabe forandring i en fælles kampagne som #Together4Forest.

I Nyt Europa holder vi særligt øje med, om lovgivningen kan administreres af myndigheder, så den reelt vil gøre en forskel for klimaet og biodiversiteten samt vores ressourceforbrug. Forordningen har skabt grundlaget for, at skovrydning nu pilles ned af supermarkedernes hylder. Civilsamfundet har altså endnu en gang vist sin magt!

Comments


bottom of page