top of page

Husk kvinderne!

Af Line Gessø Hansen, Næstforkvinde i Kvinderådet


I Kvinderådet hilser vi EU's genopretningsplan velkommen. Planen, der er den største stimuluspakke vedtaget og en kæmpe kapitalindsprøjtning i de europæiske økonomier, kommer nu midt i en af de værste kriser nogensinde i EU’s historie.

Covid-19 har ramt hårdt og skævt. Mange kvinder er blevet ramt og det har været et tilbageslag for ligestillingen på flere områder. Vi har især set en voldsom stigning i vold mod kvinder i en tid, hvor mange familier har været isoleret i hjemmene for kvinder, der lever i voldelige forhold.


Planen peger specifikt på, at der skal være et fokus på køn i den måde som midlerne skal bruges. Vi ønsker i Kvinderådet, at organisationer, der kæmper for kvinders rettigheder inddrages, når midlerne skal fordeles. Vi anbefaler desuden, at de tiltag der gøres, bliver gjort med øje for kønsmainstreaming, så vi sikrer, at piger og kvinder tilgodeses ligeligt. Det kræver, at der skal være en affektanalyse af midlerne, så man sikrer, at de nationale regeringer husker at tænke ligestilling ind i de nationale genopretningsplaner. Det er vigtigt, netop fordi kønnene blev ramt skævt i krisen og planen bør tage højde for dét.


Kvinderne er og har i høj grad været i front i COVID-19 krisen. Hovedparten af omsorgsarbejdet bliver udført af kvinder og de såkaldte kvindedominerede fag. Disse fag er i forvejen lavt lønnede og dertil kommer den risiko frontpersonale udsættes for i sundhedsvæsenet, plejeområdet, børneinstitutioner, skoler m.m., når man via sit job og faglige virke er tæt på potentielt smittede børn, ældre og syge. Det er derfor vigtigt, at dem der repræsenterer de kvindedominerede fag og de aktører i civilsamfundet, der repræsenterer kvinderne, bliver hørt i forbindelse med udrulningen af EU’s genopretningsplan.

Kun på denne måde kan vi sikre, at midlerne rent faktisk også kommer kvinderne til gode.


bottom of page