top of page

tirs. 12. sep.

|

København

Skriveworkshop & fyraftensmøde med Nadeen Aiche: Intersektionel praksis

Skriveworkshop til puljeansøgere og fyraftensmøde med Nadeen Aiche.

Skriveworkshop & fyraftensmøde med Nadeen Aiche: Intersektionel praksis
Skriveworkshop & fyraftensmøde med Nadeen Aiche: Intersektionel praksis

Tid & sted

12. sep. 2023, 14.30 – 18.00

København, Rysensteensgade 3, 1564 København, Danmark

Om eventet

I adgangen til rettigheder er det bevist, at køn, etnicitet, religion, seksuel orientering, kønsidentitet mv. kan have en indflydelse på adgangen til grundlæggende rettigheder i Danmark og Europa. Derfor vil Globalt Fokus og Nyt Europa som et led i projektet Fundamental Rights Initiative invitere til et fyraftensmøde om dette tema. Her finder vi svar på spørgsmålene; Hvad er intersektionel praksis? Hvordan kan vi anvende intersektionel praksis i vores eget liv, og hvordan kan vi arbejde med det? Og hvilken rolle kan civilsamfundet spille i det arbejde?

Forud for dette vil der være en skriveworkshop for civilsamfundsaktører, der ønsker at søge puljen under Fundamental Rights Initiative. Til skriveworkshoppen vil det være muligt at få sparring og stille spørgsmål til Global Fokus’ puljerådgiver samt andre deltagende civilsamfundsaktører. Puljen lanceres 14. august, hvor mere info vil følge på Globalt Fokus’ hjemmeside. Puljen kan søges bredt af civilsamfundsaktører, der dækker både de etablerede civilsamfundsorganisationer og græsrodsbevægelser og aktivister, der søger midler til rettighedsprojekter i Danmark.

Du kan læse mere om Fundamental Rights Initiative her.

Tilmeld dig her.

PROGRAM

DEL 1: Skriveworkshop for puljeansøgere

14.30 Introduktion   af workshoppen, formål samt en præsentationsrunde af deltagerne

Naghmeh Mahmoudi Kashani faciliterer workshoppen og præsenterer formatet dagen. Deltagere præsenterer kort sig selv evt. deres organisation og ide til projekt.

14.45 Retningslinjer for puljen

Kort gennemgang af de overordnede retningslinjer, vigtige datoer samt spørgsmål fra salen.

15.25 Pause

15.30 Forståelse af grundlæggende rettigheder i FRi puljen

Kort introduktion   til hvad der menes med grundlæggende rettigheder og Union Values. Derefter en   åben diskussion om udfordringerne i Danmark.

15.45 Gruppearbejde

Deltagere finder sammen i grupper og diskuterer forskellige problemstillinger

Deltagerne diskuterer og udvikler projektidéer sammen. Her er der mulighed for at møde andre på tværs af organisationer og bevægelser.

16.15 Præsentation   og afrunding

En opsummering af   projektideer, udfordringer og andre kommentarer og kan få feedback af andre   sparringsgrupper.

16.45 Tak for nu / Pause – omstilling til fyraftensmøde

DEL 2: Fyraftensmøde om intersektionel praksis v. Nadeen Aiche

17.00 Velkomst v. Xenia   Due

Rammesætning,   program & præsentation af projektet.

17.10 Intersektionel praksis v. Nadeen Aiche

Nadeen Aiche fortæller om hvad intersektionel   praksis er, og hvordan man kan bruge den viden i sit eget arbejde og liv.

17.30 Debat om intersektionel praksis i politik og civilsamfund

På baggrund af   oplægget byder vi til dialog om temaet medNadeen Aiche.

17.50 Afrunding og de næste skridt

Vi samler op på dagens debat, og kigger frem mod de næste skridt i Fundamental Rights Initiative.

Language: If you are a non-danish speaker and wish to participate in the workshop for grant applicants, please contact Naghmeh Mahmoudi Kashani på nk@globaltfokus.dk.

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.

Del denne begivenhed

bottom of page