top of page

Wellbeing Economy - En økonomi for fremtiden

En konference i København til maj skal bringe bringe trivselsøkonomi på dagsordenen. Som en del af Wellbeing Economy Alliancen er Nyt Europa medarrangør på konferencen.


I en verden, der kæmper med klimaforandringer, tab af biodiversitet og stigende social og psykisk mistrivsel, er der brug for nye tilgange til økonomien. Det er på tide at flytte fokus fra ren økonomisk vækst og i stedet tænke på, hvordan vores økonomi kan gavne både mennesker og miljøet.


Wellbeing Economy, også kendt som trivselsøkonomi, bliver anset som en løsningsramme til at adressere kriserne, ved at sætte fokus på menneskelig trivsel og planetens helbred.

En række regeringer fra Canada, Wales, Island, Skotland, Finland og New Zealand har allerede taget skridt i retning af trivselsøkonomien, og implementerer politikker baseret på trivselsøkonomiens principper. I EU diskuteres oprettelsen af en EU-kommissærpost for trivselsøkonomi. Det europæiske semester, som danner rammen for EU-landendes koordinering af økonomien, er også begyndt at indarbejde trivselsøkonomi i sin ramme. WEAll DK er den danske hub for det globale netværk Wellbeing Economy Alliance, som gennem vidensdeling, samarbejde og fælles initiativer vil arbejde for at fremme trivselsøkonomi.


Som en del er WEAll DK er Nyt Europa medarrangør på en konference til maj, som skal sætte gang i dialogen om fremtidens økonomi. 

Den 30.-31. maj 2024 samles eksperter, beslutningstagere, virksomheder og samfundsengagerede borgere for at udforske og diskutere, hvordan vi kan integrere trivselsøkonomien som svar på de udfordringer, vi står over for. Gennem foredrag, workshops, debatter og kulturelle arrangementer vil deltagerne få mulighed for at høre fra førende eksperter inden for trivselsøkonomi og dele idéer og erfaringer.


Formålet med konferencen er at skabe et rum for dialog og samarbejde på tværs af sektorer og politiske skel. Vi erkender, at de udfordringer, vi står over for, ikke kan løses alene, men kræver en fælles indsats. Vi mener nemlig, at det er afgørende at inddrage alle stemmer, hvis vi vil finde holdbare løsninger på vores fælles udfordringer, og skabe et inkluderende miljø, hvor alle kan bidrage til samtalen. Desuden skal konferencen også være et forum for offentlig debat om trivselsøkonomi op til EP-valget den 9. juni 2024.


For mere information om konferencen og tilmelding, besøg WEAll DK's hjemmeside


Organisationerne i alliancen: Nyt Europa, Danmarks Naturfredningsforening, Concito, Sundby Netværket, WELA og Rethinking Economics 


Kontakt: Nora Puntervold

Projektkoordinator, Nyt Europa

Tel: +45 24609509

Comments


bottom of page