top of page

UNDERVISNING

Nyt Europa ønsker at give unge viden, færdigheder og holdninger til at være aktive globale borgere. Med vores undervisning ønsker vi at understøtte, at elever dannes som verdensborgere. Borgere, der tager globale problemer op for at bidrage til løsningerne herpå.

Gennem undervisningen får eleverne mulighed for at diskutere, hvad problematikkerne kommer dem ved og hvilken rolle EU og Europa spiller og kan spille i problematikken. I  undervisningen vil eleverne bruge deres viden om EU og Europæiske problematikker, såsom flygtningesituationen, til at skabe nye løsningsforslag. I undervisningen tager vi højde for elevernes behov samt de forenklede fælles mål for fagene. Vi bruger inddragende metoder til dialog, dialogspil og filmvisninger.

VERDENSMÅLS-
SPILLET

’Verdensborgeren – verdensmål i spil’ er et dialog- og innovationsspil, hvor deltagerne gennem diskussion og debat tilegner sig viden og global dannelse gennem de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. I disse er formuleret nogle af samtidens og fremtidens største problemstillinger, som vedkommer os alle som borgere i verden. Spillet er relevant for efterskoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner, hvor det er muligt at have en dialog om verdens udfordringer og finde på innovative idéer til løsninger på disse. Formålet er derfor at give deltagere kompetencer, ud fra deres nuværende viden om globaliseringen, til kritisk at forholde sig til globale problematikker. De vil diskutere løsninger gennem institutioner og aktørers rolle samt ved egen deltagelse. 

EU OG
BÆREDYGTIGHED

PÅ DIN SKOLE

Vi ønsker ikke blot at bidrage med viden om, hvordan eleverne klarer sig i verden, men også hvorledes vi sammen må løse udfordringer i fællesskaber, som ikke begrænser sig til skolehverdagen, lokalsamfundet eller det nationale.

Nyt Europas uddannelsesprojekter tager deres afsæt i at ville skabe undervisning og projekter, der støtter, at eleverne kan udvikle sig som deltagere og verdensborgere. Dermed ønsker vi at give dem viden til og forståelse for, hvordan de selv kan påvirke den verden, som de er en del af, herunder hvilke problematikker der skal løses i Europa og Danmarks rolle heri. Nyt Europas undervisningstilbud har til formål at skabe nærvær og inddragelse således, at EU ikke kun forstås  ud fra historiske gennemgange – men i lige så høj grad præsenteres, som en instans med konsekvenser for os alle, og som vi alle er medansvarlige for.

BLIV MEDLEM

Vil du være med til at gøre EU og Europa mere bæredygtigt, demokratisk og medmenneskeligt, kan du melde dig ind i Nyt Europa for at være med til at sætte forskellige emner på dagsordenen, der også vedrører eller bekymrer dig.

bottom of page