REMEMBRANCE
- CIVIL SOCIETY

SHAPING THE
POSITIVE FUTURE

Bevidsthed om vores europæiske historie og de værdier, den historiske udvikling har bragt med sig, er afgørende for at forstå og værdsætte de demokratiske friheder, det har affødt, og som idag er centrale for EU-institutionerne. Derfor vil projektet History of Optimism: Civil Society Shaping the Positive Future fremhæve, hvordan vores samfund ikke skabes i enkelte øjeblikke, men har rødder i en fælles fortid; eksempelvis i året for Jerntæppets og Berlinmurens fald, 1989, der senere banede vejen for øst-udvidelsen af EU i 2004. Projektet stiller særligt skarpt på civilsamfundets rolle, i en historisk kontekst, og skaber på den måde en ny, kraftfuld indgangsvinkel til at forstå EU-værdier og vurdere vores fælles historie. Og det lader mennesker fortælle deres historier ved at invitere til debat og refleksion over civilsamfundets rolle i EU – dengang og nu. På den måde vækker vi historien til live!

HVAD KAN VI
LÆRE AF 30 ÅRS EUROPÆISK
HISTORIE?

Med Sovjetunionens kollaps og Berlinmurens fald, skyllede en bølge af optimisme over hele Europa. Året 1989 blev et symbol på håb, og autoritære regimers brutalitet skulle én gang for alle være et levn fra fortiden. Endelig kunne borgere, der havde levet under striks kontrol og overvågning se frem til en fremtid med friheds- og borgerrettigheder under demokratisk styre. Civilsamfund blomstrede op og optimisme blev synonymet for tidsånden.
 

Der er nu gået 30 år siden 1989, og meget har ændret sig. I løbet af 15 år gik det europæiske kontinent fra at være præget af disharmoni og splittelse til fællesskab og integration – en proces, der endte i østudvidelsen af EU i 2004. Det var en ekstraordinær bedrift, Europas historie taget i betragtning. Men de seneste 15 år har ting ændret sig dramatisk.  Skepsis og pessimisme har, i en vis grad, erstattet den optimisme, der fulgte i kølvandet på de kommunistiske autoritære regimers endeligt. Populistiske bevægelser og isolerende kræfter truer civilsamfund, demokratiske værdier og de friheder, der har været forbundet med EU og opstod i perioden mellem 1989 og 2004.

MÅLET ER:

Målet med projektet History of Optimism er at fortælle optimismens historie i Europa og øge bevidstheden om den rolle, civilsamfundet har spillet i europæisk historie. Det sker med et særligt fokus på unge – en gruppe, som er født ind i historien mellem de centrale år 1989 og 2004, og som kommer til at bestemme den fremtid, vi går i møde.

Projektet folder sig ud i løbet af 2019 og 2020 i Danmark, Tyskland og Polen – 3 lande, der har spillet vigtige roller i udformningen af det europæiske fællesskab, vi kender i dag.

PODCAST FRA
BERLIN OM
MURENS FALD

Altinget var med, da History of Optimisme projektet var i Berlin i anledningen af 30 året for murens fald. Hør blandt andre Nyt Europas sekretariatsleder, Julie Rosenkilde, og vores frivillige, Anna (19) og Emilie (24), fortælle, hvad det har betyder for deres generation at vokse op efter murens fald.

Med_tilskud_Farve_2019.png