top of page

Undersøgelse om europæisk medborgerskab

Nyt Europa har i samarbejde med Volonteurope og European Civic Forum dannet en europæisk arbejdsgruppe omkring deltagelse, der ønsker at undersøge hvad der gør, at folk bliver aktive medborgere og hvilke barrierer de møder. Vores håb er at skabe en bottom-up forståelse, baseret på feedbacken fra befolkninger på tværs af Europa, om hvad det vil sige at være en aktiv medborger.

Betegnelse ”aktiv medborger” har været bredt defineret. For os er en ”medborger” ikke kun en der har et pas eller opholdstilladelse, men er indbegrebet af noget meget bredere. Derfor vil vi gerne finde ud af hvad du tænker gør, at man er aktiv medborger. Vi vil bruge feedbacken til at revidere vores definition på aktivt medborgerskab, hvilket vil indgå i en større europæiske undersøgelse kaldet 'Active Citizenship Scorecard'.

Derfor vil det være en stor hjælp hvis I vil svare på denne survey

Comments


bottom of page