Turen går til Bruxelles - En EU politisk rejseblog

Skrevet af Kasper Tanderup & Cecilie Jacobsen 

Studieturen bestående af Nyt Europas bestyrelse og sekretariat samt repræsentanter fra de danske højskoler blev præsenteret for et stort persongalleri på en lærerig rejse til Bruxelles. Fra d. 24 – 27 september stod der EU på dagsordenen, hvor områder så som Brexit, budgettet for den kommende periode, migration, sikkerhedspolitik og Afrika skulle vise sig at blive de overordnede temaer for ugen.


Parlamentarikere om Brexit og ungeinddragelse


EU-parlamentarikere så som Morten Helveg Petersen, Christel Schaldemose, den altid farverige Magrethe Auken samt Politikens EU-korrespondent Elisabeth Svane havde alle gjort plads i deres kalendere til nogle konstruktive samtaler om, hvad der rører sig i netop EU-politikken. Brexit var første prioritet. Christel Schaldemose udtrykte, at den største nuværende udfordring er Brexit, som har givet anledning til en større selvindsigt blandt EU's øvrige medlemslande. Et område Elisabeth Svane også berørte. Udfordringen i hendes position som journalist var dog, som hun selv udtrykte det: ”At der er meget lidt konkret at skrive på.” I forhold til fremtidsudsigterne for en mulig aftale virkede både Christel og Elisabeth forholdsvis fortrøstningsfulde. Som Elisabeth Svane sagde:

Hvis den økonomiske interesse er stor nok, bliver der højst sandsynlig en aftale. Jeg har dækket folketinget, hvor et regeringsparti ikke ville stemme for egen finanslov. Der skal nok blive en Brexit aftale.”

Derudover udtrykte Morten Helveg Petersen og Margrethe Auken bekymring for selve gennemsigtigheden i Det Europæiske Råd. En ’Black Box’ nævnte Radikale Venstres parlamentariker med en reference til et lukket og uigennemsigtigt Råd hvortil Margrethe Auken berettede, at vi som danskere pt ikke er sikre på hvad vores egne ministre fortæller i Rådet. Men samtidig vægtede de også EU-parlamentets transparens højt, hvor gennemsigtighedsregistret som klargør lobbyisters tilstedeværelse på parlamentsgangene, er noget som det danske Folketing måske kunne overveje.


Hvordan vi i Danmark italesætter EU var også på programmet. Både i forhold til hvad vi fremadrettet kan forbedre, men også hvordan danske unges valgdeltagelse kan øges fra de omkring 40 % i 2014. Fortsat betragtes EU som udlandsstof, hvilket er problematisk, da vi jo hele tiden befinder os i EU lød det fra samtlige af ugens oplægsholdere om end de var politikere, journalister eller embedsmænd.


Dertil er ungeinddragelse også omdrejningspunktet i samarbejdet mellem Nyt Europa og de danske højskoler. Der var generelt enighed om, at sproget skal gøres mere tilgængeligt, hvortil Margrethe Auken hurtigt sagde:


<